Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

33. cezročná - OZNAMY (17. 11. 2019)

Liturgický kalendár

 

Štvrtok 21.11.

Obetovanie Panny Márie

spomienka

Piatok

22. 11.

Sv. Cecílie, panny a mučenice

spomienka

 

 

V piatok pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu, po ktorej sa uskutoční stretnutie v skupinách. Všetkých ostatných povzbudzujeme k adorácii, ktorá bude po sv. omši, počas ktorej sa budeme modliť za birmovancov. Prosíme Vás, aby ste uvolnili prvé dva sektory lavíc pre birmovancov s animátormi.

Aj tento rok sa v pastoračnom centre uskutoční tradičné pečenie vianočných oblátok pre všetky rodiny našej farnosti. Začali by sme od pondelka 18. novembra. Dobrovoľníci, sa môžu zapojiť v pracovných dňoch od 8.00 ráno do 20.00 večer. Už vopred veľká vďaka za Vašu ochotu a službu.

Prosíme Vás, aby ste starostlivosť o kvety a kvetinovú výzdobu nachali na zodpovednú osobu p. Janku Zlatošovú. Pokiaľ chcete prispieť na výzdobu poraďte sa s ňou, aby sa predišlo nedorozumeniam. 

Sviatosť manželstva chcú prijať: Ján Kvasnica z Ilavy a Oľga Šťastná z Ilavy. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 9, vedúca pani Zuzana Gužíková. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

 

14.00 p

17.30

 

6.30

 

6.30

 

6.30

 

17.30

 

17.45

7.20

10.15

17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

16.00

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:   Za Božiu pomoc v chorobe pre Jozefa

Utorok:         Za rodinu Čmelkovú

Streda:         + Emil a Mária

Štvrtok:         Poďakovanie za 80 rokov života

Piatok:         + rod. Machalová, Bezdedová

Sobota:         + rod. Poláčková, Mojtová

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel