Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

32. cezročná - OZNAMY (8. 11. 2015)

Dnes po po svätých omšiach bude ofera – zbierka pre potreby našej farnosti. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

V stredu 18. novembra pozývame mládež na GODZON. Je to kresťanský koncert chvál a v tomto roku bude v Žiline. Poplatok je 1 euro, odchod autobusu o 16.00 z Námestia v Pruskom a nahlásiť sa môžete cez stránku našej farnosti.

V našej diecéze biskup Tomáš dáva možnosť prijatia svätenia diakonatu aj pre ženatých mužov. Kto cíti, že ho Boh volá k tejto službe nech to oznámi správcovi farnosti do 20. novembra.

Začíname s nácvikom jasličkových slávnosti a koledovania DOBREJ NOVINY. Deti prihláste sa v sakristii, aby sme vás mohli včas osloviť s nácvikmi.

V piatok je v Pruskom o 17.30 celofarská svätá omša, pred ňou je modlitba ruženca a po nej adorácia za rodiny a vnútorné uzdravenie. Autobus pôjde z jednotlivých obcí vo zvyčajnom čase.

V stredu od 17.00 do 18.30 sú na fare pre deti eRko stretká. Začíname o 17.00 hodine modlitbou ruženca vo farskej klubovni.

Na adventné obdobie pripravujeme roráty zvlášť pre deti, koncert speváčky JANAIS a večerné modlitby pre rodiny.

Sumu 2000 Eur chceme prerozdeliť núdznym ľudom. Prosíme vás napíšte na telefóne číslo správcu farnosti (0905/532697) sms-ku s adresou a menom ľudí, ktorí by pomoc potrebovali. Príspevok im bude odovzdaný a sms-ku prosíme poslať do dnes (nedele) večera.

Dnes o 14.00 hodine bude v pastoračnom centre stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu v tomto školskom roku na 1. sväté prijímanie.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o

17.30

17.45

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

 

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

 

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

 

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

 

 

9.0o