Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod., 17:45 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

32. cezročná - OZNAMY (11.11. 2018)

 

Liturgický kalendár

Pondelok

12.11.

Sv. Jozafát, biskup a mučeník

spomienka

Sobota

17.11.

Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka

spomienka

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojimi milodarmi pre potreby našej farnosti. Prvonedeľná zbierka a zvonček činili spolu 1.955,17 €. Vďaka patrí aj chlapom, ktorí pomohli s lešením potrebným k výmene žľabu a zvodov na pastoračnom centre.

Rok 2018 je pre Slovenskú republiku rokom významných výročí. Medzi tie, u nás menej spomínané, patrí 100. výročie konca 1. svetovej vojny, ktorá priniesla obyvateľom ťažké ľudské, materiálne a morálne straty. Dnes o 13.30 sa pripojíme k medzinárodnej iniciatíve formou zvonenia zvonov a potom pietnou spomienkou na cintoríne v Bohuniciach o 14.00, kde požehnáme obnovený kríž padlým v 1. svetovej vojne.

V piatok (16.11.) o 17.30 Vás pozývame na celofarskú sv. omšu, a po nej na krátku adoráciu so záverečným požehnaním s Oltárnou sviatosťou. Po adorácii pozývame mládež farnosti do klubovne pastoračného centra na mládežnícke stretko.

V sobotu (17.11.) o 15.00 prijmú sviatosť manželstva Marián Záhradník z Dubnice nad Váhom a Veronika Miková z Ilavy. Mladomanželom vyprosujeme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

Aj tento rok sa v pastoračnom centre uskutoční tradičné pečenie vianočných oblátok pre všetky rodiny našej farnosti. Začali by sme od pondelka 19. novembra. Prosíme dobrovoľníkov, aby sa zapojili.

Ďalšia prosba sa týka upratovania farského kostola v Pruskom. Keďže členovia jednotlivých skupín starnú a niektorí už aj nevládzu, prosíme mladších farníkov, aby sa zapojili. Oslovte vedúcu niektorej skupiny, príp. si môžete vytvoriť aj novú skupinu. Zoznam je vo výveske pred kostolom a tiež na webovej stránke farnosti. Už vopred veľká vďaka všetkým za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

15.00s

17.45

7.20  10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Krivoklát

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30