Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

32. cezročná - OZNAMY (10. 11. 2019)

Liturgický kalendár

 

Pondelok 11.11.

Sv. Martina z Tours, biskupa

spomienka

Utorok

12. 11.

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

spomienka

 

 

Zbierka na prvú nedeľu pre potreby farnosti bola 1659, 43 Eur. Darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

V piatok pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu, po ktorej sa uskutoční stretnutie v skupinách. Všetkých ostatných povzbudzujeme k adorácii, ktorá bude po sv. omši, počas ktorej sa budeme modliť za birmovancov.

Na budúcu nedeľu 17. 11. pozývame všetky deti na detskú sv. omšu.

Dňa 2. 12. sa v pastoračnom centre uskutoční odber krvi od darcov. Podmienky pre darovanie krvi si môžete prečítať na plagátoch.

Misionári Saletíni s tímom laikov v Advente uskutočnia duchovnú obnovu rozVEDENÍ k BOHU I. pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Je to prvá časť duchovných obnov o ceste uzdravenia po rozvode s témou  "Prijatie svojej situácie a odpustenie". Táto obnova býva raz do roka.  Duchovná obnova sa uskutoční 13.-15. decembra v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova. (https://rodinkovo.webnode.sk/podujatia-v-rodinkove)

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 8, vedúca p. Helena Pecuchová. Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Poriadok sv. omší

 

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

 

17.30

 

6.30

 

6.30

 

6.30

 

17.30

 

17.45

7.20

10.15

17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

16.00

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:         + Ondrej, Mária Jozef

Utorok:         + Augustín, Anna, František

Streda:         Za duše v očistci

Štvrtok:         Za zdravie a BP pre rodinu

Piatok:         + Ondrej

Sobota:         Za ružu 10 a 11

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel