Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

31. farský leták - LETO 2015

Nedeľa 21. júna 2015 – MENINY FARSKÉHO KOSTOLA (farský deň)

10.15 – slávnostná svätá omša vo Farskom kostole svätého Petra a Pavla v Pruskom – sprevádza mládežnícky spevokol a GEN´80.

Od 15.00 na farskom dvore – posedenie pri veselej dychovke, hrá: Die Mondschen kapelle z Maďarska a dychová hudba SEDMEROVANKA.

Počas programu sa budú podávať bryndzové halušky a guláš. Cena porcie bude 2 €.

Sprievodný program od 15.00 hodiny:

  • návšteva krypty farského a františkánskeho kostola

  • prehliadka farského a františkánskeho kostola

  • ochutnávka omšového vína vo farskej pivnici

  • káva vo farskej kuchyni

  • súťaže pre deti

Nedeľa 5. júla – hodová svätá omša v Bohuniciach

O 10.15 h bude slávnostná svätá omša pri Kaplnke sv. Cyrila a Metoda v Bohuniciach, svätá omša o 10.15 h v kostole v Pruskom nebude.

Nedeľa 5. júla – OSTRÁ HORA nad Horovcami, svätá omša

Farnosť Pruské a Klub turistov Horovce vás pozýva v nedeľu 5. júla 2015 na sviatok svätého Cyrila a Metoda o 14.00 na svätú omšu na Ostrú Horu, ktorá sa nachádza nad Horovcami.

Sobota 18. júla – Kaplnka svätej Anny Na chrasti

19.00 h – svätá omša pri kaplnke medzi Tuchyňou a Pruským.

Nedeľa 2. augusta - výročná farská poklona

Sviatosť Oltárna bude vystavená v nedeľu po svätej omši o 7.20 h a ukončenie poklony bude po svätej omši 17.45 h eucharistickým požehnaním.

Sobota 15. augusta - poďakovanie za odvrátenie morovej rany

Nakoľko sviatok Nanebovzatia Panny Márie pripadá v tomto roku na sobotu budeme v tento deň sláviť v našej farnosti ako poďakovanie Panne Márii za odvrátenie moru v roku 1831. Ďakovná svätá omša aj so sprievodom bude v deň sviatku v sobotu 15. augusta o 17.45 hodine na cintoríne v Pruskom pre celú farnosť. Z jednotlivých obci môžete prichádzať sprievodom. 

Nedeľa 23. augusta – púť na Vršatci

O 14.00 h budeme sláviť svätú omšu na Vršatci, pri Kaplnke Panny Márie Kráľovnej Na brezovej. Môžete priniesť aj koláčiky, aby ste ponúkli moravských pútnikov.

Nedeľa 30. augusta – bicyklová púť v Pominovci

Už každoročne sa poslednú augustovú nedeľu pri starobylom kostolíku v Pominovci koná púť cyklistov. Svätá omša začne o 11.00 hodine. Púť organizuje farnosť Bolešov.