Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

31. farský leták - LETO 2015

Nedeľa 21. júna 2015 – MENINY FARSKÉHO KOSTOLA (farský deň)

10.15 – slávnostná svätá omša vo Farskom kostole svätého Petra a Pavla v Pruskom – sprevádza mládežnícky spevokol a GEN´80.

Od 15.00 na farskom dvore – posedenie pri veselej dychovke, hrá: Die Mondschen kapelle z Maďarska a dychová hudba SEDMEROVANKA.

Počas programu sa budú podávať bryndzové halušky a guláš. Cena porcie bude 2 €.

Sprievodný program od 15.00 hodiny:

  • návšteva krypty farského a františkánskeho kostola

  • prehliadka farského a františkánskeho kostola

  • ochutnávka omšového vína vo farskej pivnici

  • káva vo farskej kuchyni

  • súťaže pre deti

Nedeľa 5. júla – hodová svätá omša v Bohuniciach

O 10.15 h bude slávnostná svätá omša pri Kaplnke sv. Cyrila a Metoda v Bohuniciach, svätá omša o 10.15 h v kostole v Pruskom nebude.

Nedeľa 5. júla – OSTRÁ HORA nad Horovcami, svätá omša

Farnosť Pruské a Klub turistov Horovce vás pozýva v nedeľu 5. júla 2015 na sviatok svätého Cyrila a Metoda o 14.00 na svätú omšu na Ostrú Horu, ktorá sa nachádza nad Horovcami.

Sobota 18. júla – Kaplnka svätej Anny Na chrasti

19.00 h – svätá omša pri kaplnke medzi Tuchyňou a Pruským.

Nedeľa 2. augusta - výročná farská poklona

Sviatosť Oltárna bude vystavená v nedeľu po svätej omši o 7.20 h a ukončenie poklony bude po svätej omši 17.45 h eucharistickým požehnaním.

Sobota 15. augusta - poďakovanie za odvrátenie morovej rany

Nakoľko sviatok Nanebovzatia Panny Márie pripadá v tomto roku na sobotu budeme v tento deň sláviť v našej farnosti ako poďakovanie Panne Márii za odvrátenie moru v roku 1831. Ďakovná svätá omša aj so sprievodom bude v deň sviatku v sobotu 15. augusta o 17.45 hodine na cintoríne v Pruskom pre celú farnosť. Z jednotlivých obci môžete prichádzať sprievodom. 

Nedeľa 23. augusta – púť na Vršatci

O 14.00 h budeme sláviť svätú omšu na Vršatci, pri Kaplnke Panny Márie Kráľovnej Na brezovej. Môžete priniesť aj koláčiky, aby ste ponúkli moravských pútnikov.

Nedeľa 30. augusta – bicyklová púť v Pominovci

Už každoročne sa poslednú augustovú nedeľu pri starobylom kostolíku v Pominovci koná púť cyklistov. Svätá omša začne o 11.00 hodine. Púť organizuje farnosť Bolešov.