Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

31. cezročná - OZNAMY (30. 10. 2016)

Budúca nedeľa je 32. cezročná. Po svätých omšiach bude ofera – zbierka bude obetovaná: v Pruskom na nové osvetlenie lode kostola, v Mikušovciach a Tuchyni na nové ozvučenie, v Horovciach na dokončenie okolia a vymaľovanie exteriéru kostola a v Dulove na techniku na premietanie textov piesní. Za vaše milodary a štedrosť srdečne Pán Boh zaplať.

Dnes o 14.00 hodine je v pastoračnom centre stretnutie prvoprijímajúcich detí spolu s rodičmi a o 16.00 stretnutie birmovancov od 8. ročníka tiež spolu s rodičmi.

V utorok je cirkevne prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu.

V stredu máme spomienku na všetkých verných zosnulých. Sväté omše: Pruské ráno 6.30, večer 17.30; Mikušovce 18.30, Horovce 17.30, Dulov 18.30 a Tuchyňa 16.30. Na Vršatci bude svätá omša v stredu 6.30 a v Krivokláte v pondelok 17.30.

V utorok 1. novembra a v stredu 2. novembra môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci návštevou kostola a modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín (alebo kryptu) raz denne od 1. do 8. novembra. V oboch prípadoch je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia krátko predtým alebo potom, v ten deň prijať Eucharistiu a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

V utorok 1. novembra budú pobožnosti na cintoríne nasledovne: Horovce, Dulov o 14.00; Bohunice o 15.00; Podvažie o 14.00; Savčina o 15.00; Pruské o 16.00. V stredu 2. novembra: Krivoklát o 14.00; Vršatec o 15.00, Tuchyňa po svätej omši, Mikušovce po svätej omši. Krypta vo františkánskom kostole bude otvorená na modlitby za zomrelých 1. novembra a 2. novembra od 8.00 do 20.00 hodiny.

V prvopiatkovom týždni mesiaca november budeme spovedať:

Dulov: štvrtok od 16.00 do 17.30, svätá omša

Tuchyňa: pondelok od 16.00 do 17.30, svätá omša

Vršatec, Krivoklát: pol hodinu pred svätou omšou

Horovce: streda od 16.00 do 17.30

Bohunice: pondelok od 16.30, o 17.30 bude svätá omša

Podvažie: pondelok od 18.00, Savčina: pondelok od 18.30

Mikušovce: štvrtok od 18.30 do 19.30

Pruské: pred svätými omšami a v piatok od 15.30

Žiakov budeme spovedať v piatok od 12.30 do 13.30. V piatok bude celofarská svätá omša a adorácia. Autobus pôjde vo zvyčajnom čase. Počas celého dňa bude vystavená Sviatosť Oltárna. Chorých a nevládnych budeme spovedať v prvopiatkovom týždni mesiaca december.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

7.20, 10,15

17.45

6.3o

17.30

6.3o

6.30

17.30

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

9.0o

17.30

 

17.30

 

9.0o

Dulov

 

8.00

18.3o

17.30

 

 

8.00

Mikušovce

 

10.30

18.3o

 

18.30

 

10.30

Tuchyňa

17.3o

9.00

16.30

 

 

 

9.00

Vršatec

 

 

6.3o

 

 

 

 

Krivoklát

17.30