Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

31. cezročná - OZNAMY (03. 11. 2019)

Liturgický kalendár

 

Pondelok

4.11.

Sv. Karola Boromejského, biskupa

spomienka

Sobota 9.11.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky

sviatok

 

Dnes o 14.00 Vás pozývajú horlitelia ruží na spoločnú modlitbu litánií k Najsv. menu Ježiš s vyloženou sviatosťou oltárnou.

V pondelok 4. 11. bude stretnutie animátorov k sviatosti birmovania o 19.30 na farskom úrade. 

Vo štvrtok (7. 11.) sa vo farnosti Bolešov uskutoční rekolekcia kňazov Ilavského dekanátu. Stretnutie začne sv. omšou o 9.30. Srdečne ste pozvaní.

V piatok pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu, po ktorej sa uskutoční prvé stretnutie. 

Sviatosť manželstva chcú prijať: Ľuboš Svitok z Poruby a Veronika Ďurišová z Pruského. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

Dňa 2. 12. sa v pastoračnom centre uskutoční odber krvi od darcov. Podmienky pre darovanie krvi si môžete prečítať na plagátoch.

Misionári Saletíni s tímom laikov v Advente uskutočnia duchovnú obnovu rozVEDENÍ k BOHU I. pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Je to prvá časť duchovných obnov o ceste uzdravenia po rozvode s témou  "Prijatie svojej situácie a odpustenie". Táto obnova býva raz do roka.  Duchovná obnova sa uskutoční 13.-15. decembra v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova. (https://rodinkovo.webnode.sk/podujatia-v-rodinkove)

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 7, vedúca p. Štefánia Poláčková. Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

 

17.30

 

6.30

15.00 p

 

6.30

 

6.30

 

17.30

15.00 s

17.45

7.20

10.15

17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

15.00 p

15.00 p

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

16.00

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:     + Milan a rodičia

Utorok:         + Jozef, Emília a deti

Streda:         + Emil, Helena a deti

Štvrtok:         + Vincent

Piatok:         + Michal, Veronika a deti

Sobota:         + Pavol a Jozef

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel