Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

30. farský leták - máj 2015

Sväté omše za hasičov

Pri príležitosti sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, budú v nedeľu 3. mája v Horovciach, Dulove, Mikušovciach, Tuchyni a 10. mája v Pruskom slávené sväté omše ako poďakovanie za dobrovoľnú službu hasičov v jednotlivých obciach našej farnosti.

9. mája - Misijná púť detí

Pozývame deti a mládež na púť detí, ktorá sa uskutoční 9. mája v Rajeckej Lesnej. Odchod autobusu bude o 7.30 hodine spred kostola v Pruskom. Poplatok je 1 EURO. Obetný dar je konzerva a prihlásiť sa môžete cez stránku našej farnosti.

Deň matiek  10. mája 2015 - druhá májová nedeľa

10. mája svätými omšami budeme ďakovať za naše matky. Hovorí sa, že láska matky je najdokonalejším obrazom lásky Božej. Totiž je to láska, ktorá nás predchádza; t. j. nemusíme si ju zaslúžiť alebo nejako vymáhať. Je tu často skorej, než sme tu my. Je to láska bezpodmienečná. Iné typy lásky majú veľa zo sebectva. Dáva potichu, nenápadne, nehlučne, bez nároku na odplatu... Ďakujeme.

Nedeľa 10. mája 2015 – farská zbierka

V nedeľu 10. mája bude po svätej omši zbierka obetovaná na vybudovanie priestoru pre malé deti s rodičmi vo farskom kostole v Pruskom. V sklade bude vybudovaná aj toaleta, podlahové vykurovanie, nové dvere, okná a príklop na kryptu. Zbierka bude tiež obetovaná na úpravu okolia kostola v Horovciach: sanácia zavlhnutých múrov, odvod dažďovej vody a vybudovanie nových chodníkov s prístupom pre starších ľudí.

Jesus Christ Superstar – rocková opera

Miesto konania: Divadlo Tower Stage, Pribinova 25, Bratislava


ČAS: Utorok 12. mája 2015 o 19.00 (prihláška cez www.farapruske.sk)

Odchod autobusu bude o 16.00 hodine z Námestia v Pruskom.

Poplatok: 40 € (33 vstupenka, 7 autobus)

Réžia: Ján Ďurovčík

Uvidíte: Patrika Vykočila, Janka Slezáka, Ivana Táslera a IMT Smile, Katarínu Hasprovú, Nelu Pociskovú a mnohých ďalších.

Zaujímavosťou je aj to, že hercov sprevádza živá kapela - IMT Smile.

Noc kostolov - 28. mája 2015 www.nockostolov.sk

Pozývame vás prežiť nezvyčajnú noc kostolov našej farnosti. Začiatok bude v piatok po svätej omši v Pruskom. V ostatných kostoloch od 19.00 a ukončenie o 23.00 hodine modlitbou ruženca. V rámci tohto času bude v nasledujúcich kostoloch našej farnosti otvorený kostol so zaujímavým programom. V Pruskom bude večer zvelebovania a Taizé stretnutie o 21.00 hodine.

Farský kostol svätého Petra a Pavla v Pruskom

Františkánsky kostol svätého Juraja

Kostol Najsvätejšej Trojice v Horovciach

Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Dulove

Kostol svätej Anny v Tuchyni

Kostol svätého Gorazda v Mikušovciach

Modlitba svätého ruženca v prírode:

nedeľa 3. mája, 15.00 – pri kaplnke na Chrasti medzi Tuchyňou a Pruským

nedeľa 10. mája, 15.00 – Vršatské Podhradie, pri kaplnke na Brezovej

nedeľa 17. mája, 15.00 –Krivoklát pri zvonici nad školou

nedeľa 24. mája, 15.00 – Horovce Pri kríži

nedeľa 31. mája, 15.00 – na Vršatskom HRADE

nedeľa 7. júna, 15.00 – pri kaplnke v Bohuniciach nad kaštieľom