Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

3. veľkonočná nedeľa - OZNAMY (15.4.2018)

Budúca nedeľa je 4. veľkonočná – Nedeľa Dobrého pastiera. Po svätých omšiach bude zbierka na kňazský seminár. Modlime sa za kňazov, kňazské a rehoľné povolania.

Ďakujeme všetkým deťom Základnej školy v Pruskom, ich rodičom a starým rodičom, ktorí sa zapojili do celoslovenskej pôstnej zbierky Tehlička. Vyzbieralo sa 457 . Peniaze budú použité pre deti a mladých v Južnom Sudáne, ktorým sa venujú saleziáni.

V piatok bude v Pruskom celofarská svätá omša s autobusom o 16.30 z Mikušoviec. V adorácii po svätej omši budeme prosiť za uzdravenie našich sŕdc.

Sväté omše v týždni budú ráno: v pondelok Krivoklát, utorok Horovce, Vršatec streda a štvrtok Dulov.

Na slávnosť Božieho milosrdenstva (8.4.2018) biskup Tomáš Galis dekrétom pričlenil obce Mikušovce a Tuchyňu k Farnosti Červený Kameň. Zároveň vymenoval za farára v Červenom Kameni dôstojného pána Ľudovíta Gábriša. Vyprosujeme jemu a celej farnosti veľa Božieho požehnania. Sľub, ktorý dali veriaci v roku 1831, platí stále aj pre Mikušovce a Tuchyňu a samozrejme patríme do jednej Cirkvi, v ktorej sú dôležité vzťahy, priateľstvá, jednota ducha a sloboda.

V sobotu o 15.00 hodine sviatosť manželstva uzatvoria Jaroslav Kameništiak z Ilavy a Monika Suchá z Bolešova. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

V stredu odchádzame na muzikál „POVOLANIE PÁPEŽ“ z Námestia v Pruskom o 16.00 hodine.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o fr

17.30

15.00

17.45

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

6.3o

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

 

6.3o

 

 

8.00

Krivoklát

6.3o

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

6.3o