Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

3. veľkonočná nedeľa - OZNAMY (10. 4. 2016)

Budúca nedeľa je 4. veľkonočná – Nedeľa Dobrého pastiera. Po svätých omšiach bude zbierka na kňazský seminár a v túto nedeľu sa budeme modliť za kňazov a za kňazské a rehoľné povolania.

Ďakujeme všetkým deťom Základnej školy v Pruskom, ich rodičom a starým rodičom, ktorí sa zapojili do celoslovenskej pôstnej zbierky Tehlička. Vyzbieralo sa 415,19 €. Peniaze boli v piatok prevedené na účet občianskeho združenia SAVIO Bratislava. Budú použité pre deti a mladých v Sýrii, ktorým sa venujú saleziáni.

Vo štvrtok ráno bude bývať svätá omša v Pruskom vo františkánskom kostole o 6.30 hodine.

V piatok vás pozývame každý týždeň na celofarskú a chválovú svätú omšu s adoráciou. Autobus pôjde o 16.30 hodine z Mikušoviec.

Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby si s deťmi prešli postup svätej spovede a spytovanie svedomia. Spoločne sa modlime, aby deti vytvorili spoločenstvo viery a radosti.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o

fr.

17.3o

17.45

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

6.3o

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

6.3o

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

17.3o

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

6.3o

 

9.0o