Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

29. farský leták - Veľká noc 2015

Svätá spoveď pred Veľkou nocou - POZVANIE OD NÁŠHO OTCA

Prijmite pozvanie na svätú spoveď, kedy budú spovedať viacerí kňazi nášho dekanátu. Prvopiatkový týždeň mesiaca apríl je počas Veľkého týždňa, kedy sa už spovedať nebude.

streda - 25. marca

Tuchyňa - 16.00 – 17.30 hod.

Dulov - 16.00 – 17.30 hod.

štvrtok - 26. marca

Pruské

dopoludnia: 10.00 – 11.45 hod.

popoludní: 15.00 – 17.00 hod.

Mikušovce, Horovce

dopoludnia: 10.00 – 11.30 hod.

popoludní: 15.00 – 17.00 hod.

Program - Veľký týždeň 2015

Veľkonočné trojdnie budeme sláviť v Pruskom (František Mikuláš)), Mikušovciach (Jozef Šelinga) a Horovciach (Ivan Kňaze).

Zelený štvrtok (2. 4.) - 17.30 hod.

Veľký piatok (3. 4.) - 15.00 hod.

Biela sobota (4. 4.) - 19.20 hod. (po západe slnka)

Veľkonočná nedeľa (5. 4.)

Pruské: 7.20 hod., 10.15 hod., 17.45 hod.; Mikušovce 10.30 hod.; Horovce 9.00 hod.; Tuchyňa 9.00 hod.; Dulov 8.00 hod.; Krivoklát 9.00, Vršatské Podhradie 10.30

Po svätých omšiach je veľkonočná ofera.

Veľkonočný pondelok (6. 4.)

Pruské: 7.20 hod., 10.15 hod.; Mikušovce 10.30 hod.; Horovce 9.00 hod.;

Tuchyňa 9.00 hod.; Dulov 8.00 hod.

Kvetná nedeľa: 19.00 – krížová cesta vo františkánskom kostole (pripravuje DS HUGO)

Zelený štvrtok: 20.00 – hodinka s trpiacim Kristom v bočnej kaplnke farského kostola

Krížová cesta v uliciach Pruského

3. 4. 2015 - Veľký piatok – 20.00 hod.

Prineste si sviečky alebo fakle. Stretneme sa pri františkánskom kostole.

 

Nočná poklona

Návšteva Božieho hrobu bude v Pruskom možná od 17.00 hodiny na Veľký piatok až do Bielej soboty do 19.00 hodiny, teda celú noc nepretržite.

2 % - Jonatánu

Údaje o prijímateľovi: Názov: Jonatán, n. f. Sídlo: Pruské 381, 018 52 Pruské

Právna forma: Neinvestičný fond IČO: 45734976 Podporte 2 %-ami svojich daní aktivity našej farnosti, napríklad aj manželské večery, ALFA kurzy, koncerty, tábor, Pastoračné centrum Jonatán, kurzy o výchove detí a rôzne iné aktivity našej farnosti. Tlačivá si môžete zobrať v sakristii alebo stiahnuť z internetovej stránky farnosti www.farapruske.sk. Vyplnené tlačivá odovzdajte v sakristii, na fare alebo môžete poslať aj priamo na adresu: Daňový úrad, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom. Môžete ich tiež vhodiť do poštovej schránky pred farou. ĎAKUJEME.

7-dňová farská púť do Medžugoria

Od utorka 9. 6. do pondelka 15. 6. 2015 putujeme spoločne z našej farnosti do známeho miesta modlitby, do Medžugoria. Program púte bude v Medžugorí, kde sa budeme zúčastňovať večerného duchovného spoločenstva a navštívime komunity, ktoré sú ovocím modlitieb. Nezabudneme samozrejme ani na more. Poplatok zahŕňa cestovné autobusom, ubytovanie 4 noci, raňajky a večera, spoločné poistenie = 180 EUR. Jeden autobus je už plný a pozývame do ďalšieho. Prihláste sa cez stránku www.farapruske.sk alebo sms na číslo 0905/532597.

eRko tábor - Škola v prírode Terchová, od 9. do 14. augusta 2015, prihlášky budú čoskoro

UPRATOVANIE: v sobotu 28. apríla od 9.00 hodiny pozývame na veľké upratovanie našich kostolov.

Krížova cesta na SKALKE: V nedeľu 22. marca o 18.00 hodine pozývame na krížovu cestu našej farnosti do Skalku nad Váhom.