Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
"Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta..."

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

28. farský leták

Fašiangová BURZA bez peňazi

Farská charita Pruské organizuje v sobotu 14. februára 2015 fašiangovú BURZU bez peňazí. Ak máte doma detské oblečenie, knižky, hračky, elektrospotrebiče, športové potreby, CD, DVD jednoducho čokoľvek, čo je vám ľúto vyhodiť, môžete to darovať do burzy. V prípade, že sa veci neminú, venujeme ich tým, ktorí pomoc potrebujú. Burza sa týka teda čohokoľvek a hlavne vecí do domácnosti. Všetky veci treba doniesť čisté a funkčné.

Zber darovaných vecí bude: piatok 13. februára 2015 – telocvičňa Pastoračného centra Pruské – od 9.00 do 17.00 hodiny.

Burza vecí (môžete si prísť niečo vybrať): sobota 14. februára 2015 - telocvičňa Pastoračného centra Pruské – od 9.00 do 14.00 hodiny.

Súčasťou burzy budú aj sprievodné aktivity: spoločenské hry pre deti, maľovanie na tvár, súťaže pre deti a šišky.

2 %

ROZHODNITE O VAŠICH 2 (3) % Z DANE! 2 (3) % pre Jonatán n. f. = 2 (3) % pre farnosť Pruské

Ak chcete darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní na aktivity farnosti, môžete si vyzdvihnúť v sakristii tlačivá. Vyplnené tlačivá môžete odovzdať v sakristii alebo na fare. Tlačivá si môžete zobrať v sakristii alebo stiahnuť z internetovej stránky farnosti www.farapruske.sk. Príspevok je v tomto roku darovaný cez neinvestičný fond farnosti Jonatán a výnos z 2 % bude použitý na akcie, ktoré farnosť pripravuje. Kto odpracoval 40 hodín dobrovoľníckej službe v roku 2014, môže darovať 3 %, ale musí priložiť potvrdenie, ktoré vám môžeme dať tiež v sakristii.

Aj v tomto roku podporíte evanjelizačné aktivity, koncerty, kultúrne akcie, duchovné stretnutia, misie, púte, živý betlehem, obnovu manželov, aktivity pre deti a mládež...

2%

! ! ! Ď AK U J E M E ! ! !

Sviatosť pomazania nemocných

V stredu 11. februára 2015 je sviatok Lurdskej Panny Márie a je to aj Medzinárodný deň chorých. Počas svätých omšiach v nedeľu 15. februára budeme udeľovať sviatosť pomazania nemocných. Tí, ktorí máte v rodine chorých alebo starých členov, preukážte im dobrý skutok a privezte ich podľa možnosti na svätú omšu. Sviatosť môže prijať každý, kto dovŕšil 65-ty rok veku života alebo potrebuje posilu v chorobe. Sväté omše budúcu nedeľu budú slávené za všetkých chorých a nevládnych našej farnosti. V tento deň navštívime opustených a chorých, aby sa nikto necítil sám.

Katechézy na pôst: Problematika zla vo svete a v nás

Počas pôstu ponúka riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Žiline Mons. ThDr. Jozef Šelinga, PhD. pravidelné katechézy na tému Problematika zla vo svete a v nás (filozoficko-teologické zamyslenia o utrpení). Stretnutia budú bývať vo štvrtok o 18.00 hodine v Pastoračnom centre v Pruskom.

Témy pravidelných katechéz:

štvrtok 19. 2. Snahy interpretácie zla a utrpenia očami filozofov a teológov

štvrtok 26. 2. Božie Slovo Starého zákona a problém zla (Jób – muž vzbury)

štvrtok 5. 3. Ježiš a utrpenie

štvrtok 12. 3. Kresťan a utrpenie I.

štvrtok 19.3. Kresťan a utrpenie II.

Popolcová streda 18. 2. – začiatok pôstneho obdobia,

sväté omše

Pruské: 6.30, 17.30; Mikušovce 18.30; Horovce 17.30; Tuchyňa 16.30; Dulov 18.30;

TROJDŇOVÁ ADORÁCIA

Pôstne obdobie začneme trojdňovou adoráciou. Sviatosť Oltárna bude vystavená vo farskom kostole od večera Popolcovej stredy až do soboty večera. Môžete prichádzať v ktorúkoľvek hodinu aj v noci. V prednej časti kostola budú pripravené lístočky, na ktoré môžete napísať prosby, vďaky a mená tých, za ktorých sa budete chcieť modliť. Odmenou vám bude vyslobodenie od starostí, zmäkne vám srdce, myseľ a duša sa upokojí.
 Spoločne vytvoríme dom našich modlitieb. Adoráciu ukončíme v sobotu o 19.30 hodine modlitbovým Taizé stretnutím.

TAIZÉ stretnutie vo farskom kostole

Ak túžite prežiť neopakovateľné chvíle v Ježišovej blízkosti cez modlitbu chvály a prosby, cez počúvanie Božieho slova, cez meditatívne piesne, ale aj cez modlitbu upokojujúceho ticha – pozývame vás na tradičné TAIZÉ STRETNUTIE, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. februára 2015 o 19:30 v Kostole sv. Petra a Pavla v Pruskom. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

PIATKOVÁ OBNOVA

Každý piatok v pôstnom období vás pozývame na obnovu sŕdc a prosby za rodiny. Pozývame aj veriacich z filiálok. Objednaný autobus pôjde z Mikušoviec o 16.30 hodine po trase Tuchyňa, Horovce, Dulov. Z Pruského o 19.00 vás autobus rozvezie späť do týchto obcí. Program PIATKU: 17.00 – krížová cesta 17.30 – svätá omša v duchu mládežníckych piesní 18.00 – poklona krížu. Modlitba bude obetovaná na osobné úmysly, ktoré môžete napísať a vhodiť do košíka. Počas poklony budú prečítané.

Krížové cesty vo farskom kostole o 14.00 hodine

Nedeľa 22. 2. – seniori

Nedeľa 1. 3. – mládež

Nedeľa 8. 3. – ženy

Nedeľa 15. 3. – deti

Nedeľa 22. 4. – muži

Kvetná nedeľa – DS HUGO

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu

Každý deň v pôstnom období (od pondelka do nedele) až do Nedele Božieho milosrdenstva sa budeme modliť vo farskom kostole o 15.00 hodine ruženec - Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Pozývame vás v tento čas modliť sa a odprosovať za naše hriechy.

7 - dňová farská púť do Medžugoria

Od utorka 9. 6. do pondelka 15. 6. 2015 putujeme spoločne z našej farnosti do známeho miesta modlitby, do Medžugoria. Program púte bude v Medžugorí, kde sa budeme zúčastňovať večerného duchovného spoločenstva a navštívime komunity, ktoré sú ovocím modlitieb. Nezabudneme samozrejme ani na more, kde by sme mali byť tri dni. Poplatok zahŕňa cestovné autobusom, ubytovanie 4 noci, raňajky a večera, spoločné poistenie = 180 EUR. Prihláste sa čím skôr cez stránku www.farapruske.sk alebo sms na číslo 0905/532597

NEPIJEM A NEPONÚKAM

je výzva na pôstne obdobie - od Popolcovej stredy do Veľkej noci. Ak chceš, môžeš sa zapojiť počas pôstneho obdobia nepiť ani neponúkať druhým alkohol. Každý deň sa pomodli jeden „Otče náš“ na tento úmysel.