Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

27. cezročná - OZNAMY (7.10. 2018)

 

Liturgický kalendár

Štvrtok

11.10.

Výročie posviacky Katedrálneho chrámu Najsv. Trojice v Žiline

sviatok

 

Dnes slávime hody v Krivokláte. Slávnostná sv. omša začne o 11.00, po ktorej bude nasledovať procesia a požehnanie obnoveného kríža. Srdečne ste pozvaní.

Dnes sa po sv. omšiach koná mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary už vopred úprimné Pánboh zaplať.

Dnes o 15.00 sa vo Farskom kostole v Pruskom uskutoční organizačno-formačné stretnutie rodičov a detí, ktoré v tomto školskom roku pôjdu na 1. sv. prijímanie. Prosíme rodičov, aby nezabudli priniesť vyplnenú prihlášku, ktoré Vaše dieťa dostalo v škole na hodine náboženskej výchovy.

V mesiaci október vás povzbudzujeme k spoločnej modlitbe posv. ruženca vo vlastných rodinách i v našom chráme. Znovu objavme hodnotu modlitby ruženca ako cesty k osobnému stretnutiu sa s Kristom.

Pozývame vás na Týždeň sv. omší s kňazmi, ktorí pôsobili v našej farnosti ako duchovnú prípravu na slávenie hodov v Pruskom. Každý deň od pondelka (8.10.) do soboty (13.10.) bude večerná sv. omša vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla v Pruskom. Po sv. omšiach bude pred kostolom malé agapé – občerstvenie, ktoré pripravujú veriaci z Pruského. Okrem kňazov uvedených v rozpise by mal počas týždňa prísť aj p. dekan Milan Zaujec. Príďte na sv. omše poďakovať kňazom za ich pôsobenie v našej farnosti.

Dátum

Kňaz

Poznámka

Pondelok - 8.10.

Milan Polák

Sv. omša o 17.30 v Pruskom

Utorok - 9.10.

Peter Klech

Sv. omša o 17.30 v Pruskom

Streda - 10.10.

Michal Kopecký

Sv. omša o 17.30 v Pruskom

Štvrtok - 11.10.

Vladimír Šupa

Sv. omša o 17.30 v Pruskom

Piatok - 12.10.

Juraj Hvolka

Sv. omša o 17.30 v Pruskom

Sobota - 13.10.

Michal Majerčík

Sv. omša o 17.45 v Pruskom

 

Vo štvrtok (11.10.) sa v Katedrále Najsv. Trojice v Žiline uskutoční celodiecézna rekolekcia kňazov Žilinskej diecézy. Stretnutie začne sv. omšou o 9.30.

V sobotu (13.10.) o 14.00 prijmú sviatosť manželstva Filip Polešenský a Katarína Syrová, bývajúci v Pruskom. O 15.00 Michal Gajdoš a Martina Rýdza, bývajúci v Bratislave a v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom Martin Hajdúch z Bohuníc a Katarína Sýkorová z Dubnice nad Váhom. Mladomanželom vyprosujeme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

Na budúcu nedeľu (14.10.) máme v našej farnosti farské hody. Slávnostnú sv. omšu o 10.15 v Pruskom budeme sláviť ako poďakovanie za úrodu a za našu farnosť. Po sv. omši budú na príhovor sv. Krištofa, patróna cestujúcich, požehnané autá. Zaparkovať môžete vo farskom dvore. Farský kostol je vyzdobený z plodov zeme – ovocia a zeleniny a bude na budúcu nedeľu otvorený do 20.00.

V sobotu 20. októbra od 9.00 do 14.00 sa v pastoračnom centre Jonatán uskutoční „Burza bez peňazí”. Ak máte doma detské oblečenie, knižky, hračky, elektrospotrebiče, športové potreby, jednoducho čokoľvek, čo je vám ľúto vyhodiť, môžete to darovať do burzy. V prípade, že sa veci neminú, venujeme ich tým, ktorí pomoc potrebujú. Všetky veci treba doniesť čisté a funkčné. Zber darovaných vecí bude v piatok 19. októbra v pastoračnom centre od 9.00 do 17.00.

V piatok 30. novembra organizujeme autobusový zájazd do SND v Bratislave na divadelné predstavenie „Nepolepšený svätec” o Silvestrovi Krčmérym. Prihlásiť sa môžete po sv. omšiach v sakristii. Cena vstupenky je 7 €.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

17.30

17.30

17.30

15.00s

17.30

15.00s 

17.45

7.20  10.15

17.45

Dulov

 

 

 

 

 

 

8.00

Horovce

 

 

 

 

 

 

9.15