Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

26. cezročná - OZNAMY (29. 09. 2019)

Liturgický kalendár

Pondelok 30.9.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

spomienka
Utorok 1.10.

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi

spomienka
Streda 2.10.

Svätých anjelov strážcov

spomienka
Piatok 4.10.

Sv. Františka Assiského

spomienka
Sobotu 5.10.

Sv. Faustíny Kowalskej, panny

ľub.spomienka

 

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme nasledovne:

Bohunice v pondelok od 16.30.

Krivoklát v pondelok od 17.00.

Horovce v utorok od 16.00.

Savčina a Podvažie v utorok od 18.30.

Vršatec v stredu od 17.00.

Dulov vo štvrtok od 16.00.

Pruské pol hodinu pred sv. omšami a v piatok od 15.30. Žiakov a študentov v piatok od 12.30 do 13.30

Chorých a nevládnych farníkov, ktorých ste nahlásili prídeme vyspovedať vo štvrtok od 8.00. 

Na prvý piatok vás pozývame na celodenná adoráciu vo farskom kostole. Sviatosť bude vyložená po rannej sv. omši až do večernej sv. omše.

Na prvú sobotu v mesiaci - fatimskú sobotu bude v Pruskom po rannej sv. omši mariánska pobožnosť.

Na budúcu nedeľu bude mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary úprimné Pánboh zaplať. 

V piatok 4. októbra pozývame rodičov birmovancov na stretnutie, ktoré sa uskutoční po večernej sv. omši vo farskom kostole v Pruskom.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Michal Škunda z Dubnice nad Váhom a Dominika Matuščinová z Krivoklátu. Miroslav Piatrik z Dubnice nad Váhom a Katarína Kunová z Dubnice nad Váhom. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

V sobotu 5. októbra organizujeme v telocvični Pastoračného centra v Pruskom “BURZU BEZ PEŇAZÍ”. Zber darovaných vecí sa uskutoční v piatok 4. 10. od 9.00 - 17.00. Burza sa uskutoční nasledujúci deň 5. 10. od 9.00 do 17.00. Bližšie info o veciach, ktoré môžete venovať nájdete vo výveske. Všetky veci je potrebné priniesť čisté a funkčné.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 2, vedúca p. Mária Mojtová (Pruské). Vďaka za ochotu pomôcť.

Sv. omše v tomto týždni budú vo farnosti podľa nasledovného poriadku:

 

  Po Ut St Št Pi So Ne
Pruské

6.30

6.30 6.30

6.30

6.30

17.30

6.30

17.45

7.20

10.15

17.45

Dulov       17.30     8.00
Horovce   17.30         9.15
Bohunice 17.30            
Krivoklát 17.30            
Vršatec     17.30        

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:    + Ján, Anna, Kamil, Františka

Utorok:         + Ján, Rudolf, Agnesa, Pavol

Streda:         + Ľudovít, Jozef, Elena, Helena, Mária

Štvrtok:         + Ferdinand (1. výročie)

Piatok:         ráno 6.30 + Rudolf, Mária a rodičia,

                     večer 17.30 Za Božie požehnanie pre rodinu

Sobota:         ráno 6.30 Poďakovanie za 40 rokov manželstva Prekopových

                      večer 17.30 +Antónia, František, Pavla, Valent

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel