Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

25. cezročná - OZNAMY (18. 9. 2016)

Počas tohto týždňa bude prebiehať v našej farnosti zbierka plodov zeme pre seminár a pastoračné centrum. Kto chce pomôcť, môže priniesť: zemiaky, zeleninu, ovocie, fazuľu, orechy, zaváraniny a iné potraviny. Dary môžete priniesť do garáže farského dvora počas nasledujúceho týždňa. Na farské hody vyzdobíme františkánsky kostol z plodov zeme, takže prosíme aj o výstavné ovocie a zeleninu :-). Kto chce prispieť na seminár, môže prispieť do pokladničiek v kostole.

V piatok po svätej omši bude adorácia spojená so spevom chvál a modlitbou za rodiny a vnútorné uzdravenie. Autobus pôjde z jednotlivých obcí vo zvyčajnom čase, teda o 16.30 z Mikušoviec.

V sobotu o 16.00 hodine si sviatosť manželstva v kostole v Tuchyni vyslúžia: Martin Mikoláš z Tuchyne a Mária Hrašková z Nových Zámkov. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania. 

Každý utorok a štvrtok od 19.00 do 20.00 hodiny bude vo farskej telocvični Zumba. Poplatok za hodinu je 1 EURO. Je to tanečné cvičenie na získanie kondície a relaxu.

Prihlášky na 1. sväté prijímanie detí si môžete, rodičia, zobrať v sakristii. Prosíme rodičov o účasť na nedeľných svätých omšiach spoločne s deťmi. Pre každé dieťa máme slovníček na nálepky. Prihlášku stačí priniesť na stretnutie rodičov, ktoré bude koncom októbra na fare. Termín stretnutia vyhlásime v nedeľných oznamoch.

Hodová BURZA bez peňazí 2016

V nedeľu 9. októbra 2016 organizujeme autobus do Žiliny na koncert projektu ZBORY s názvom "Láskou nás prikrývaj". Koncert vznikol z viacerých kostolných zborov a hudobníkov. Poplatok za autobus a vstupné je 10 €. Začiatok koncertu je v Žiline o 18.00 hodine a odchod autobusu je o 16.00 hodine z Námestia v Pruskom. Prihláste sa cez innternetovú stránku našej farnosti.

Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

 

6.3o

 

6.3o fr.

17.30

17.45

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

6.3o

 

 

 

 

9.0o

DUlov

 

 

6.3o

17.30

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

17.30

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

6.3o

16.00

9.0o

vešatec

6.3o