Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

23. cezročná - OZNAMY (9.9. 2018)

 

Liturgický kalendár

Streda

12.9.

Najsvätejšie meno Panny Márie

ľubov. spomienka

Štvrtok

13.9.

Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi

spomienka

Piatok

14.9.

Povýšenie Svätého Kríža

sviatok

Sobota

15.9.

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska

slávnosť

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojimi milodarmi pre potreby našej farnosti. Prvonedeľná zbierka a zvonček činili 1.933,67 €. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár.

Vo štvrtok (13.9.) sa vo farnosti Horná Poruba uskutoční rekolekcia kňazov Ilavského dekanátu. Stretnutie začne sv. omšou o 9.30. Srdečne ste pozvaní.

Vo štvrtok (13.9.) o 17.00 pozývame všetky deti od 4 do 6 rokov do stretkárne pastoračného centra na úvodné stretko v novom školskom roku.

V piatok (14.9.) o 17.30 vás pozývame na celofarskú sv. omšu, a po nej na krátku adoráciu so záverečným požehnaním s Oltárnou sviatosťou.

V sobotu (15.9.) je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. V Dulove budeme sláviť hody. Hodový program začne v piatok (14.9.) modlitbou Krížovej cesty ako poďakovanie za úrodu. Stretneme sa pred železničným prechodom v časti Nová Ves o 17.00. V sobotu (15.9.) o 10.30 bude slávnostná sv. omša v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Dulove a po nej pôjde sprievod k obnovenej kaplnke Panny Márie Lurdskej, ktorú požehnáme. Popoludní bude pokračovať hodový program v areáli ZŠ Dulov. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske. Na hody sú pozvaní všetci farníci.

V sobotu (15.9.) farnosť Ladce pozýva na tradičnú Národnú púť na horu Butkov. Doprava autobusmi je zabezpečená takto: jeden autobus na krížovú cestu (cez Muflónku) bude odchádzať za námestia pri kostole v Pruskom o 12.00 a dva autobusy na sv. omšu budú odchádzať o 13.45. Netreba sa nahlasovať, stačí prísť.

Vzadu sú v ponuke nové čísla časopisov: Naša Žilinská diecéza, Rebrík, Hlasy z domova a z misií a misijné kalendáre. Za dobrovoľný príspevok si ich môžete zobrať.

Začal nový školský rok a skončil tiež prázdninový režim sv. omší. Sv. omše v tomto týždni budú vo farnosti podľa nasledovného poriadku:

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

7.20 10.15 17.45

7.20 10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

10.30

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

9.15

9.15

Krivoklát

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30