Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

23. cezročná - OZNAMY (9.9. 2018)

 

Liturgický kalendár

Streda

12.9.

Najsvätejšie meno Panny Márie

ľubov. spomienka

Štvrtok

13.9.

Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi

spomienka

Piatok

14.9.

Povýšenie Svätého Kríža

sviatok

Sobota

15.9.

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska

slávnosť

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojimi milodarmi pre potreby našej farnosti. Prvonedeľná zbierka a zvonček činili 1.933,67 €. Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na kňazský seminár.

Vo štvrtok (13.9.) sa vo farnosti Horná Poruba uskutoční rekolekcia kňazov Ilavského dekanátu. Stretnutie začne sv. omšou o 9.30. Srdečne ste pozvaní.

Vo štvrtok (13.9.) o 17.00 pozývame všetky deti od 4 do 6 rokov do stretkárne pastoračného centra na úvodné stretko v novom školskom roku.

V piatok (14.9.) o 17.30 vás pozývame na celofarskú sv. omšu, a po nej na krátku adoráciu so záverečným požehnaním s Oltárnou sviatosťou.

V sobotu (15.9.) je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. V Dulove budeme sláviť hody. Hodový program začne v piatok (14.9.) modlitbou Krížovej cesty ako poďakovanie za úrodu. Stretneme sa pred železničným prechodom v časti Nová Ves o 17.00. V sobotu (15.9.) o 10.30 bude slávnostná sv. omša v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Dulove a po nej pôjde sprievod k obnovenej kaplnke Panny Márie Lurdskej, ktorú požehnáme. Popoludní bude pokračovať hodový program v areáli ZŠ Dulov. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske. Na hody sú pozvaní všetci farníci.

V sobotu (15.9.) farnosť Ladce pozýva na tradičnú Národnú púť na horu Butkov. Doprava autobusmi je zabezpečená takto: jeden autobus na krížovú cestu (cez Muflónku) bude odchádzať za námestia pri kostole v Pruskom o 12.00 a dva autobusy na sv. omšu budú odchádzať o 13.45. Netreba sa nahlasovať, stačí prísť.

Vzadu sú v ponuke nové čísla časopisov: Naša Žilinská diecéza, Rebrík, Hlasy z domova a z misií a misijné kalendáre. Za dobrovoľný príspevok si ich môžete zobrať.

Začal nový školský rok a skončil tiež prázdninový režim sv. omší. Sv. omše v tomto týždni budú vo farnosti podľa nasledovného poriadku:

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

7.20 10.15 17.45

7.20 10.15 17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

10.30

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

9.15

9.15

Krivoklát

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30