Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

23. cezročná - OZNAMY (4. 9. 2016)

Dnes po svätých omšiach je prvonedeľná ofera – zbierka pre potreby našej farnosti. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

V sobotu o 15.00 hodine si sviatosť manželstva vyslúžia Michal Fornadeľ z Dubnice nad Váhom a Ivana Pagáčová z Pruského. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

V piatok bude celofarská svätá omša a adorácia. Autobus pôjde vo zvyčajnom čase.

Ďakujeme za peknú účasť na cyklopúti v Pominovci a tiež všetkým organizátorom za prípravu púte na Vršatci pri kaplnke Na brezovej.

V pondelok pozývame žiakov a študentov na svätú omšu o 7.15 hodine vo farskom kostole. Budeme prosiť Ducha Svätého o svetlo pre nový školský rok. Pred svätou omšou bude aj možnosť spovede. V ZŠ v Pruskom bude vyučovať náboženstvo správca farnosti a Marika Šatková, v Mikušovciach pán kaplán Pavol, Terézia Bučková a sestra Damiána, v ZŠ Tuchyňa, Dulov a Horovce pán kaplán Pavol a na strednej škole v Pruskom Iveta Bieliková.

Odchod autobusu na púť mládeže do Krakova je v sobotu o 4. hodine ráno z Námestia v Pruskom.

Od dnešnej nedele začíname s deťmi sväté omše, kde im budú rozdávané nálepky do slovníčkov. Nálepky a slovníčky si môžete, deti, prevziať dnes po svätej omši.

V nedeľu 9. októbra 2016 organizujeme autobus do Žiliny na koncert projektu ZBORY s názvom "Láskou nás prikrývaj". Koncert vznikol z viacerých kostolných zborov a hudobníkov. Poplatok za autobus a vstupné je 10 €. Začiatok koncertu je v Žiline o 18.00 hodine a odchod autobusu je o 16.00 hodine z Námestia v Pruskom. Prihláste sa cez innternetovú stránku našej farnosti.

V sobotu 17. septembra bude požehnanie krížovej cesty na hore Butkov. Odchod autobusu z Pruského bude o 13.30 z námestia. Autobus pôjde cez obce o 13.00 z Mikušoviec cez Tuchyňu, Dulov, Horovce a Pruské. Prihláste sa sms správou alebo cez internet. Kto chce ísť už na modlitbu krížovej cesty odchod autobusu je o 12.30 z Námestia v Pruskom. Tiež sa treba nahlásiť TU. 

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

7,15

6.3o

 

6.3o

 

6.3o fr.

 

17.30

15.00

17.45

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

6.3o

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

6.3o

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

17.30

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

6.3o

 

9.0o