Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

23. cezročná - OZNAMY (08. 09. 2019)

Liturgický kalendár

Štvrtok 12. 9.

Najsvätejšie meno Panny Márie

ľub. spomienka
Piatok 13. 9.

Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi

spomienka
Sobota 14. 9.

Povýšenie Svätého Kríža

sviatok
Nedeľa 15. 9.

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska

slávnosť

 

Vo štvrtok (12. 9.) sa vo farnosti Dubnica nad Váhom uskutoční rekolekcia kňazov Ilavského dekanátu. Stretnutie začne sv. omšou o 9.30. Srdečne ste pozvaní.

V sobotu o 10.00 pozývame všetkých miništrantov do Pastoračného centra na stretko! Pozvaní sú miništranti celej farnosti.

Na budúcu nedeľu pozývame rodičov a deti zvlášť z prvého stupňa ZŠ na detskú sv. omšu o 10.15 do farského kostola. Povzbudzujeme rodičov, aby boli svojim deťom príkladom. 

V nedeľu (15. 9.) je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. V Dulove budeme sláviť hody. Hodový program začne v sobotu (14. 9.) modlitbou Krížovej cesty ku krížu na Galovici. Stretneme sa pred železničným prechodom v časti Nová Ves o 17.00. V nedeľu o 10.30 bude slávnostná sv. omša v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Dulove. Po sv. omši bude sprievod od kostola k obnovenej hasičskej zbrojnici, ktorá bude slávnostne požehnaná. Popoludní od 15.00 bude pokračovať hodový program v areáli ZŠ Dulov. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske. Na hody sú pozvaní všetci farníci.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Juraj Pupák z Dubnice nad Váhom a Simona Backová z Dubnice nad Váhom. Juraj Štefanec z Pruského a Natália Belková z Košece. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.

V sobotu 5. októbra organizujeme v telocvični Pastoračného centra v Pruskom “BURZU BEZ PEŇAZÍ”. Zber darovaných vecí sa uskutoční v piatok 4. 10. od 9.00 - 17.00. Burza sa uskutoční nasledujúci deň 5. 10. od 9.00 do 17.00. Bližšie info o veciach, ktoré môžete venovať nájdete vo výveske. Všetky veci je potrebné priniesť čisté a funkčné.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 14, mládež (Julka Zlatošová). Vďaka za ochotu pomôcť.

 

Sv. omše

  Po Ut St Št Pi So Ne
Pruské 17.30 6.30 6.30

6.30

17.30

17.45

7.20

10.15

17.45

Dulov       17.30     10.30
Horovce   17.30         9.15
Bohunice              
Krivoklát 16.30            
Vršatec     17.30        

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:         Za členov modlitbového zápasu

Utorok:         + Elena a Monika

Streda:         + Pavol (10. výročie)

Štvrtok:         + Pavol a Helena

Piatok:         + Anton, Mária a príbuzní

Sobota:         + Ferdinand a Evangelos

Nedeľa:         7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel