Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

20. cezročná - OZNAMY (19.8. 2018)

 

Liturgický kalendár

Pondelok

20.8.

Sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi 

spomienka

Utorok

21.8.

Sv. Pius X., pápež

spomienka

Streda

22.8.

Panny Márie Kráľovnej

spomienka

Piatok

24.8.

Sv. Bartolomej, apoštol

sviatok

 

Dnešnú nedeľu slávime v našej farnosti ako poďakovanie Panne Márii za odvrátenie moru v roku 1831. Ďakovná sv. omša začne o 14.00 na cintoríne v Pruskom. Od 13.00 bude na cintoríne možnosť sv. spovede.

V piatok (24.8.) o 17.30 vás pozývame na celofarskú sv. omšu, a po nej na krátku adoráciu so záverečným požehnaním s Oltárnou sviatosťou.

V sobotu (25.8.) o 16.30 prijmú sviatosť manželstva Peter Beňo a Barbora Beňová r. Černušková, obaja z Dubnice nad Váhom. Vyprosujeme im na spoločnej ceste životom veľa lásky a B. požehnania.

Na budúcu nedeľu (26.8.) farnosť Bolešov pozýva na hody a cyklopúť Pominovec 2018. Sv. omša s požehnaním bicyklov začne o 11.00. Srdečne ste pozvaní. Na bicykloch budeme odchádzať z farského dvora v Pruskom o 10.00.

Na budúcu nedeľu (26.8.) bude sv. omša v Dulove až o 8.30.

Vo štvrtok 30. augusta o 17.00 zavíta do Pruského Alan Ames z Austrálie. Príde sa podeliť so svojím svedectvom obrátenia a života s Bohom a zároveň sa bude modliť za uzdravenie tela a duše. Jeho knihy si bude možné zakúpiť v kostole.

V sobotu 1. septembra sa uskutoční Fatimská sobota všetkých farností Ilavského dekanátu v Rajeckej Lesnej. Ak máte záujem, prihláste sa v sakristii po sv. omši, aby sme príp. vedeli objednať autobus.

V pondelok 10. septembra Združenie kresťanských seniorov Pruské poriada autobusový zájazd na celoslovenskú púť Kresťanských seniorov Slovenska do Šaštína. Odchod autobusu je o 6.45 z námestia v Pruskom a návrat o 18.00. Poplatok je 12 €. Viac vo výveske obce.

 

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o fr.

17.30

17.45

7.20  10.15

17.45 fr.

Dulov

 

 

 

 

 

 

8.30

Horovce

 

 

 

 

 

 

9.00