Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

2. vianočná - OZNAMY (3. 1. 2016)

Budúca nedeľa je Nedeľa Krstu Pána, dovtedy ešte slávime Vianoce.

V stredu je cirkevne prikázaný sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov. Sväté omše budú tak, ako bývajú v nedeľu. Na začiatku každej svätej omše bude požehnaná voda.

V milostivom roku milosrdenstva môžete v každej rodine predniesť modlitbu trojkráľového požehnania príbytku pri zažatej svieci. Text modlitby bude k dispozícii na sviatok Troch kráľov. Popoludní na sviatok Troch kráľov budeme požehnávať nové domy. Môžete sa nahlásiť v sakristii alebo telefonicky. (0905/532597)

Na sviatok Troch kráľov bude trojkráľová zbierka na akcie počas roka 2016. Z týchto peňazí budeme financovať autobusové spojenia na piatkové omše, roráty, na ďalšie akcie a prácu s deťmi a mládežou v našej farnosti. Za vaše milodary srdečne ďakujeme.

V piatok o 17.30 hodine vás pozývame na celofarskú svätú omšu a adoráciu s vianočnými koledami. Pozývame všetkých farníkov, pôjde objednaný autobus o 16.30 z Mikušoviec.

Odchod autobusu na farský ples do Mikušoviec bude v sobotu o 18.00 hodine po nasledovnej trase: Bohunice, Pruské, Vršatec, Tuchyňa. Odvoz z plesu bude zabezpečený. Ak chce ešte niekto niečo podarovať do tomboly, môže to do štvrtku priniesť do sakristie alebo na faru.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

7.20, 10,15

17.45

6.3o

17.3o

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

 

9.0o

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

8.00

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

10.30

 

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

9.00

 

 

 

9.0o