Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

2. pôstna - OZNAMY (23. 2. 2016)

Budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka na charitu. Všetkým darcom vopred v mene charity ďakujeme.

Dnes (v nedeľu) popoludní bude modlitba krížovej cesty o 14.00 hodine a bude sa ju modliť mládež.

Vo štvrtok o 18.00 hodine bude vo farskom kostole v Pruskom meditácia nad obrazom „Návrat márnotratného syna“ od maliara Rembrandta. Meditáciu bude viesť Jozef Šelinga. Obraz znázorňuje hlbokú lásku otca k svojmu synovi v známom podobenstve. Rembrandtov obraz je taký výstižný, že mnohých, ktorí ho videli, priviedol k ľútosti a zmiereniu sa s Bohom. Srdečne ste všetci pozvaní. 

V piatok vás pozývame na celofarskú svätú omšu, pred ktorou bude krížová cesta a po nej poklona krížu. Pridajte sa aj veriaci z filiálok, autobus pôjde o 16.30 z Mikušoviec.

Pozývame na farskú pastoračnú radu aktívnych veriacich - budeme napĺňať skutkami lásky ROK MILOSRDENSTVA a odpovedať na výzvu Svätého Otca Františka. Stretneme sa v utorok o 19.00 hodine a začneme modlitbou v kostole.

V sobotu 27. februára bude prázdninový výlet pre deti a mládež, pôjdeme na „Deň života“ v Nitrianskych Sučanoch. Odchod autobusu bude o 7.00 z Mikušoviec (kultúrny dom), Tuchyňa (kostol), Dulov (rázcestie), Horovce (zvonica), Pruské (námestie).

Predpokladaný návrat o 17.00. Prihláste sa cez internet alebo prihláškou, ktorú dostanetev škole. Zaujímavý program (hry, spev, tance) pripravujú animátori eRka.

Vaše 2 % nám pomôžu v aktivitách farnosti. Tlačivá si môžete zobrať v sakristii alebo stiahnuť z internetovej stránky farnosti.

Na budúcu nedeľu našu farnosť navštívi Viktor Jakubov, riaditeľ Pápežských misijných diel. Túto nedeľu bude v Pruskom sláviť večernú svätú omšu o 17.45 a po svätej omši bude diskusia o misiách a o Rusku, kde Viktor pôsobil.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o

17.30

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

6.3o

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

 

6.3o

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

17.30

 

 

10.30

Tuchyňa

 

 

 

 

6.3o

 

9.00