Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

2. pôstna - oznamy (1. 3. 2015)

Budúca nedeľa je 3. pôstna. Po svätých omšiach bude ofera – zbierka pre potreby našej farnosti. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

Počas pôstneho obdobia spolu s deťmi vyzdobujeme kríž skutkami zriekania. V nasledujúcom týždni sa zriekame neporiadku okolo nás, to znamená, že si deti môžete upratať svoje izby a môžete priniesť nakreslenú hračku s menom vo veľkosti dlane a pripnúť ju na náš kríž.

Dnes popoludní o 14.00 hodine vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa bude modliť mládež. Povzbudzujeme vás k účasti na krížovej ceste. V okolí máme v prírode dve krížové cesty: na Skalke a v Dubnici nad Váhom. Na Skalke je nová krížová cesta. Je to pekné miesto aj na rodinný výlet.

Dnes tiež pokračujeme v stretnutiach s birmovancami ďalšou témou a stretnutiami v skupinkách.

Na piatkovú celofarskú svätú omšu pôjde objednaný autobus.

V stredu bude o 17.30 hodine detská svätá omša, pred ňou nácvik piesní.

Vo štvrtok o 18.00 hodine v Pastoračnom centre pokračujeme v prednáškach Jozefa Šelingu. Nasledujúca téma je: Ježiš a utrpenie.

Pozývame vás na kurz pre rodičov detí do 10 rokov. Je to séria piatich večerov v príjemnom prostredí, ktoré dávajú príležitosť na chvíľu si od detí oddýchnuť, zamyslieť sa nad svojou výchovou, vypočuť si pútavú prednášku a potom diskutovať s ďalšími rodičmi o tom „ako na to“. Kurz bude prebiehať Pastoračnom centre v Pruskom vždy v utorok od 17:00 do 19:00Prvé stretnutie sa uskutoční 10.3.2015. Účasť oboch rodičov je vítaná, ale nie je nevyhnutná. V programe je aj občerstvenie a počas kurzu bude zabezpečený program pre deti. Prihlásiť sa môžete elektronickou prihláškou cez stránku farnosti www.farapruske.sk.

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v Pruskom 3. mája a v Mikušovciach 17. mája. Vo farnosti máme rovnošaty, ktoré sú k dispozícii na požičanie. Prosíme rodičov, aby nepožičiavali iné šaty a využili túto možnosť. Spoločné rovnošaty sú pekné a vhodnejšie aj pre deti. Povzbudzujeme vás, rodičia, aby ste spoločne s deťmi prichádzali na nedeľnú svätú omšu.

Pozývame vás k svätej spovedi v prvopiatkovom týždni mesiaca marec. Svätú spoveď budeme vysluhovať nasledovne:

  • Dulov, Tuchyňa: hodinu a pol pred svätou omšou

  • Vršatec, Krivoklát: pol hodinu pred svätou omšou

  • Horovce: streda od 16.00 do 17.30

  • Bohunice: pondelok od 16.00 do 17.00

  • Podvažie: utorok od 18.00, Savčina utorok od 18.30

  • Mikušovce: štvrtok od 18.00 do 19.00

  • Pruské: pred svätými omšami a v piatok od 15.30

Žiakov budeme spovedať v piatok od 12.30 do 13.30 hodiny vo farskom kostole. Prosíme rodičov, aby ste deťom pripomenuli tento čas.

V tomto roku máme zatiaľ nahlásených 35 snúbeneckých párov , ktorí chcú uzatvoriť sviatosť manželstva. Prípravou na túto sviatosť je v našej farnosti snúbenecky kurz, ktorý vedú manželia Monika a Peter Mojtoví spolu s ďalšími manželmi a kňazom. Povzbudzujeme vás, aby ste prijali sviatosť manželstva a vybrali si jeden termín z kurzov, ktoré sú uvedené na stránke našej farnosti.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.30

 

6.3o

17.3o

6.3o

6.30

17.30

17.45

7.20, 10.15

17.45

Horovce

 

 

 

 

17.30

 

9.0o

DUlov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

 

18.30

 

10.30

Tuchyňa

 

17.3o

 

 

 

 

9.00

KrivoklÁt

16.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

6.3o