Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

2. PÔSTNA NEDEĽA - OZNAMY (8. 3. 2020)

 

Liturgický kalendár

Pondelok 9. 3.

Sv. Františky Rímskej, rehoľníčky

spomienka

Zbierka pre potreby farnosti činila 1862,81 Eur a zbierka na charitu 1707,04 Eur. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

Každý deň v pôstnom období až do Nedele Božieho milosrdenstva sa budeme o 15.00 modliť vo Farskom kostole v Pruskom Korunku Božieho milosrdenstva

V piatky o 16.45 a v nedele o 14.00 pozývame do Farského kostola v Pruskom na pobožnosť Krížovej cesty. V piatky si ju budú pripravovať miništranti s kňazom a v nedele budú bývať „stavovské” Krížové cesty, ktoré budú viesť veriaci z jednotlivých skupín. Dnes povedú pobožnosť Krížovej cesty naši mladí. Na budúcu nedeľu (15. 3.) si ju pripravia ženy.

V piatok pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu. Prosíme Vás, aby ste uvolnili prvé dva sektory lavíc pre birmovancov s animátormi. Po sv. omši bude adorácia.

V sobotu workshop pre birmovancov o 9.00 v Pastoračnom centre Jonatán. Účasť birmovancov je povinná. 

Vo štvrtok 12. marca sa uskutoční rekolekcia kňazov Ilavského dekanátu v Hornej Porube. Stretnutie začne sv. omšou o 9.30, na ktorú ste pozvaní.

Na budúcu nedeľu 15. 3. bude detská sv. omša. Pozývame deti i rodičov. 

Povzbudzujeme Vás k zapojeniu sa do pôstnej zbierky “Tehlička”, zameranej na pomoc utečeneckému táboru v africkej Kakume (Keňa). Túto zbierku môžete podporiť priamo v budove Základnej školy v Pruskom alebo prostredníctvom bankového prevodu. Bližšie informácie na webe: www.tehlicka.sk 

Aj v tomto roku organizujeme v telocvični Pastoračného centra v Pruskom “BURZU BEZ PEŇAZÍ”. Zber darovaných vecí bude v piatok 20. 3. v čase od 9.00 - 17.00 v pastoračnom centre. Všetky veci je potrebné priniesť čisté a funkčné!!! Samotná burza sa uskutoční nasledujúci deň - v sobotu 21. 3. od 9.00 do 17.00.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 9, vedúca p. Zuzana Gužíková. Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30

17.30

17.45

7.20, 10.15

17.45

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

13.00 p.

17.30

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

14.00 p.

 

 

 

 

 

Krivoklát

16.00

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

17.30

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok:     Za zdravie a B. požehnanie pre Evu, Miroslava a deti

Utorok:         + Cyprián, Mária, Emil, Emília

Streda:         + Anton, Antónia, Anton

Štvrtok:         + Jozef a Anna

Piatok:         Za šťastný pôrod pre Romanku

Sobota:         Za zdravie a B. požehnanie pre rodinu a za obrátenie detí

Nedeľa:         7.20 - na úmysel 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel