Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

2. PÔSTNA NEDEĽA (28.02.2021) online prenos

V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!" (Mk 9, 7)

Aj v dnešnú 2. pôstnu nedeľu Vás pozývame k sledovaniu slávenia svätej omše prostredníctvom online prenosu z farského kostola sv. Petra a Pavla so začiatkom o 10:15 hod. 

Link na sledovanie svätej omše nájdete tu: https://youtu.be/DiMkbZmHL2k