Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

18. cezročná - OZNAMY (31. 7. 2016)

Budúcu nedeľu bude výročná farská poklona. Sviatosť Oltárna bude vystavená v nedeľu po svätej omši o 7.20 h vo farskom kostole. Ukončenie poklony bude o 17.00 hodine. V tichej modlitbe môžeme ďakovať a prosiť za našich priateľov, rodiny a Božie požehnanie, ktoré prijímame v eucharistickom Ježišovi Kristovi. O 15.00 hodine bude vo farskom kostole korunka k Božiemu milosrdenstvu.

V stredu o 13.00 hodine budú mať svätú omšu v Horovciach peší pútnici do Čenstochovej. Srdečne vás pozývajú.

Budúci víkend bude GAVLOVIČOVO PRUSKÉ. Bližší program si môžete pozrieť na výveskách a na internete. V nedeľu bude večernú svätú omšu doprevádzať folklórna skupina Štepnícka skala  zo Streženíc. Po svätej omši bude ich koncert.

V sobotu o 15.00 hodine manželstvo uzatvoria Jozef Valach z Púchova a Martina Rendeková z Dulova. O 16.00 Róbert Kominka z Banskej Bystrice a Lenka Kočišíková z Horných Kočkoviec. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

V prvopiatkovom týždni mesiaca august budeme spovedať:

Dulov (štvrtok od 16.00 do 17.30 svätá omša), Tuchyňa (utorok od 16.00 do 17.30 svätá omša)

Vršatec, Krivoklát: pol hodinu pred svätou omšou

Horovce: streda od 16.00 do 17.30

Bohunice: pondelok od 16.30, o 17.30 bude svätá omša

Podvažie: utorok od 18.00, Savčina: utorok od 18.30

Mikušovce: štvrtok od 18.30 do 19.30

Pruské: pred svätými omšami a v piatok od 15.30

Chorých a nevládnych budeme spovedať v prvopiatkovom týždni v mesiaci september.Deti a mládež budeme spovedať v piatok pred večernou svätou omšou. V piatok bude celofarská svätá omša a adorácia. Autobus pôjde vo zvyčajnom čase. Počas celého dňa bude vystavená Sviatosť Oltárna.

Na budúcu nedeľu bude po svätých omšiach prvonedeľná ofera – zbierka pre potreby našej farnosti. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o fr.

6.30

17.30

15.00,16.00

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

 

13.00

 

17.30

 

9.0o

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Mikušovce

 

 

 

 

18.30

 

10.30

Tuchyňa

 

17.3o

 

 

 

 

9.00

Vršatec

 

 

6.3o

 

 

 

 

krivoklát

17.30