Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

17. cezročná - OZNAMY (30. 7. 2017)

Budúcu nedeľu bude po svätých omšiach ofera – prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Aj v nasledujúcom týždni pokračujeme v modlitbe ruženca:

Pruské: od pondelka do štvrtku o 17.30 vo farskom kostole

Horovce: štvrtok 17.30, Dulov: utorok 17.30

Vršatské Podhradie: pondelok 17.30, Krivoklát: pondelok 17.30

Budúcu nedeľu budeme mať vo farskom kostole výročnú farskú poklonu a vo františkánskom kostole výstavu „Videl som všetky kostoly Slovenska“ a tiež výstavu fotografií zo života našej farnosti za rok 2008 až 2012. Oba kostoly budú otvorené od ôsmej ráno do ôsmej večera. V tichej modlitbe môžeme ďakovať a prosiť za našich priateľov, rodiny a Božie požehnanie, ktoré prijímame v eucharistickom Ježišovi.

Pozývame vás na svätú spoveď v prvopiatkovom týždni mesiaca august:

Dulov (štvrtok 17.30 svätá omša) a Horovce (utorok 17.30 svätá omša): hodinu a pol pred svätou omšou

Vršatec (streda 6.30 sv. omša), Krivoklát (pondelok 17.30 sv. omša): pol hodinu pred svätou omšou

Bohunice: pondelok od 16.30, o 17.30 – svätá omša

Podvažie: utorok od 18.00, Savčina utorok od 18.30

Pruské: pred svätými omšami a v piatok od 15.30

Vo farskom kostole bude v piatok celodenná ADORÁCIA. Chorých budeme spovedať na prvý piatok v septembri.

Pozývame mládež nad 14 rokov na duchovnú púť do Sanktuária Fatimskej Panny Márie do Zakopaného. Púť sa uskutoční v stredu 16. augusta. V programe bude aj krátka turistika, prehliadka mesta

a návšteva sochy Ježiša nad obcou Klin. Odchod autobusu bude z Pruského o 6.00 hodine a poplatok je 5 eur. Prihlásiť sa môžete v sakristii v Pruskom alebo cez internet.

Pozývame vás prežiť 5 prvých fatimských sobôt. Pobožnosť podľa prisľúbení zahŕňa:

  1. pred prvou sobotou pristúpiť k svätej spovedi

  2. na prvú sobotu ísť na sväté prijímanie

  3. pomodliť sa ruženec s 15-minútovým rozjímaním

Panna Mária prisľúbila tým, ktorí si vykonajú túto pobožnosť 5-krát za sebou, že bude pri nich v hodine smrti. Pozývame vás už nasledujúcu sobotu:

Pruské: 17.00 – rozjímavý ruženec, 17.45 – svätá omša, Dulov: 7.00 – liturgia slova so svätým prijímaním, rozjímavý ruženec.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

17.30 r

6.3o

17.30 r

6.3o

17.30 r

6.3o fr.

17.30 r

6.3o

17.30

17.45

7.20, 10,15

17.45 fr.

Horovce

 

17.3o

 

17.30 r

 

 

9.0o

Dulov

 

17.30 r

 

17.3o

 

 

8.00

Vršatec

17.3o r

 

6.3o

 

 

 

 

Krivoklát

17.3o

 

 

 

 

 

 

Bohunice

17.3o