Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

17. cezročná - OZNAMY (30. 7. 2017)

Budúcu nedeľu bude po svätých omšiach ofera – prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Aj v nasledujúcom týždni pokračujeme v modlitbe ruženca:

Pruské: od pondelka do štvrtku o 17.30 vo farskom kostole

Horovce: štvrtok 17.30, Dulov: utorok 17.30

Vršatské Podhradie: pondelok 17.30, Krivoklát: pondelok 17.30

Budúcu nedeľu budeme mať vo farskom kostole výročnú farskú poklonu a vo františkánskom kostole výstavu „Videl som všetky kostoly Slovenska“ a tiež výstavu fotografií zo života našej farnosti za rok 2008 až 2012. Oba kostoly budú otvorené od ôsmej ráno do ôsmej večera. V tichej modlitbe môžeme ďakovať a prosiť za našich priateľov, rodiny a Božie požehnanie, ktoré prijímame v eucharistickom Ježišovi.

Pozývame vás na svätú spoveď v prvopiatkovom týždni mesiaca august:

Dulov (štvrtok 17.30 svätá omša) a Horovce (utorok 17.30 svätá omša): hodinu a pol pred svätou omšou

Vršatec (streda 6.30 sv. omša), Krivoklát (pondelok 17.30 sv. omša): pol hodinu pred svätou omšou

Bohunice: pondelok od 16.30, o 17.30 – svätá omša

Podvažie: utorok od 18.00, Savčina utorok od 18.30

Pruské: pred svätými omšami a v piatok od 15.30

Vo farskom kostole bude v piatok celodenná ADORÁCIA. Chorých budeme spovedať na prvý piatok v septembri.

Pozývame mládež nad 14 rokov na duchovnú púť do Sanktuária Fatimskej Panny Márie do Zakopaného. Púť sa uskutoční v stredu 16. augusta. V programe bude aj krátka turistika, prehliadka mesta

a návšteva sochy Ježiša nad obcou Klin. Odchod autobusu bude z Pruského o 6.00 hodine a poplatok je 5 eur. Prihlásiť sa môžete v sakristii v Pruskom alebo cez internet.

Pozývame vás prežiť 5 prvých fatimských sobôt. Pobožnosť podľa prisľúbení zahŕňa:

  1. pred prvou sobotou pristúpiť k svätej spovedi

  2. na prvú sobotu ísť na sväté prijímanie

  3. pomodliť sa ruženec s 15-minútovým rozjímaním

Panna Mária prisľúbila tým, ktorí si vykonajú túto pobožnosť 5-krát za sebou, že bude pri nich v hodine smrti. Pozývame vás už nasledujúcu sobotu:

Pruské: 17.00 – rozjímavý ruženec, 17.45 – svätá omša, Dulov: 7.00 – liturgia slova so svätým prijímaním, rozjímavý ruženec.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

17.30 r

6.3o

17.30 r

6.3o

17.30 r

6.3o fr.

17.30 r

6.3o

17.30

17.45

7.20, 10,15

17.45 fr.

Horovce

 

17.3o

 

17.30 r

 

 

9.0o

Dulov

 

17.30 r

 

17.3o

 

 

8.00

Vršatec

17.3o r

 

6.3o

 

 

 

 

Krivoklát

17.3o

 

 

 

 

 

 

Bohunice

17.3o