Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

17. cezročná - OZNAMY (29.7. 2018)

Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary už vopred srdečne ďakujeme.

Vo štvrtok 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch i bazilikách minor získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otčenáš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď (využite prvopiatkový týždeň), sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca (Otče náš, Zdravas´ a Sláva). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

V nedeľu 5. augusta budeme mať vo farskom kostole výročnú farskú poklonu. Sviatosť Oltárna bude vystavená po sv. omši o 7.20 a ukončenie poklony bude pred večernou svätou omšou. V tichej modlitbe a adorácii môžeme ďakovať a prosiť za našu farnosť, za naše rodiny a priateľov a tiež vyprosovať Božie požehnanie pre chorých a trpiacich bratov a sestry.

Pozývame vás na sv. spoveď v prvopiatkovom týždni mesiaca august:

Bohunice: hodinu pred sv. omšou (pondelok o 17.30 sv. omša) 

Krivoklát: pol hodinu pred sv. omšou (pondelok o 17.30 sv. omša)

Horovce: hodinu a pol pred sv. omšou (utorok o 17.30 sv. omša)

Podvažie: v utorok od 18.30

Savčina: v utorok od 18.30

Vršatec: pol hodinu pred sv. omšou (streda o 6.30 sv. omša)

Dulov: hodinu a pol pred sv. omšou (štvrtok o 17.30 sv. omša)

Pruské: pol hodinu pred sv. omšami a v piatok od 15.30

Vo farskom kostole bude v piatok celodenná adorácia.

Chorých a nevládnych farníkov budeme spovedať na prvý piatok v septembri.

 

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o fr.

6.30

17.30

17.45

7.20 10.15

17.45 fr.

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.00

Bohunice

17.30

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

6.30