Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

17. cezročná - OZNAMY (29.7. 2018)

Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary už vopred srdečne ďakujeme.

Vo štvrtok 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch i bazilikách minor získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otčenáš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď (využite prvopiatkový týždeň), sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca (Otče náš, Zdravas´ a Sláva). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

V nedeľu 5. augusta budeme mať vo farskom kostole výročnú farskú poklonu. Sviatosť Oltárna bude vystavená po sv. omši o 7.20 a ukončenie poklony bude pred večernou svätou omšou. V tichej modlitbe a adorácii môžeme ďakovať a prosiť za našu farnosť, za naše rodiny a priateľov a tiež vyprosovať Božie požehnanie pre chorých a trpiacich bratov a sestry.

Pozývame vás na sv. spoveď v prvopiatkovom týždni mesiaca august:

Bohunice: hodinu pred sv. omšou (pondelok o 17.30 sv. omša) 

Krivoklát: pol hodinu pred sv. omšou (pondelok o 17.30 sv. omša)

Horovce: hodinu a pol pred sv. omšou (utorok o 17.30 sv. omša)

Podvažie: v utorok od 18.30

Savčina: v utorok od 18.30

Vršatec: pol hodinu pred sv. omšou (streda o 6.30 sv. omša)

Dulov: hodinu a pol pred sv. omšou (štvrtok o 17.30 sv. omša)

Pruské: pol hodinu pred sv. omšami a v piatok od 15.30

Vo farskom kostole bude v piatok celodenná adorácia.

Chorých a nevládnych farníkov budeme spovedať na prvý piatok v septembri.

 

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o fr.

6.30

17.30

17.45

7.20 10.15

17.45 fr.

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.30

 

 

 

 

9.00

Bohunice

17.30

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.30

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

6.30