Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

17. cezročná - OZNAMY (28. 07. 2019)

Liturgický kalendár

Pondelok 29. 7. Sv. Marty spomienka
Utorok 30. 7. Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice spomienka
Streda 31. 7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza spomienka
Štvrtok 1. 8. Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

!ZMENA MIESTA SV. OMŠE! V sobotu 3. 8. sa sv. omša o 17.45 bude sláviť vo  františkánskom kostole!

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme nasledovne:

Bohunice v pondelok od 16.30.

Krivoklát v pondelok od 17.00.

Horovce v utorok od 16.00.

Savčina a Podvažie v utorok od 18.30.

Vršatec v stredu od 17.00.

Dulov vo štvrtok od 16.00.

Pruské pol hodinu pred sv. omšami a v piatok od 15.30. 

Chorých a nevládnych farníkov, ktorých ste nahlásili prídeme vyspovedať vo štvrtok od 8.00. 

Na prvý piatok vás pozývame na celodenná adoráciu vo farskom kostole. Sviatosť bude vyložená od 8.00 do večernej sv. omše.

Na prvú sobotu v mesiaci - fatimskú sobotu bude v Pruskom po rannej sv. omši mariánska pobožnosť.

Pozývame Vás na výročnú farskú poklonu 4. 8. - prvú augustovú nedeľu. Sviatosť bude vystavená po rannej sv. omši o 7.20 až do večernej sv. omše. 

Na budúcu nedeľu - prvú v mesiaci bude mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary úprimné Pánboh zaplať. 

Nedeľné večerné sv. omše a štvrtkové ranné sv. omše budú bývať počas prázdnin vo františkánskom kostole. Tento týždeň bude zmena! Nakoľko 2. 8. sú Porcinkulovvé odpustky bude sv. omša vo františkánskom kostole v piatok o 6.30. Odpustky je možné získať vo františkánskych a farských kostoloch, bazilikách a katedrálach pri nábožnej návšteve kostola spojenou s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho sa vyžaduje: byť vyspovedaný, prijať sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca. 

Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Kyjac z Novej Dubnice a Pavlína Matuščinová z Krivoklátu. Patrik Černý z Borského Mikuláša a Barbora Prekopová z Krivoklátu. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade. 

Obec Pruské nás pozýva na 52. ročník spomienkových slávností Gavlovičovo Pruské v dňoch 1. až 4. 8. Viac info vo výveske a na internete.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 8, vedúca p. Helena Pecuchová. Vďaka za ochotu pomôcť.

Sv. omše

  Po Ut St Št Pi So Ne
Pruské 6.30 6.30 6.30 6.30

6.30 fr.

17.30

6.30

15.00 sobášna

17.45 fr.

7.20

10.15

17.45 fr.

Dulov       17.30     8.00
Horovce   17.30         9.15
Bohunice 17.30            
Krivoklát 17.30            
Vršatec     17.30        

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok: + František a Cyril

Utorok: Za zdravie a B. pomoc pre Pavlínu s rodinou

Streda: + Mária a Marcela

Štvrtok:  Za zdravie a B. pomoc pre Margitu

Piatok: ráno 6.30 + Ladislav, večer 17.30 + Valent a Hedviga

Sobota: ráno 6.30 + Mária a Jozef, večer 17.30 + Jozef, Mária, Štefan, Anna

Nedeľa:  7.20 - na úmysel, 10.15 - za farnosť, 17.45 - na úmysel