Biblická vízia farnosti

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8,28)
Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie (Žalm 3,9)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)

Na zasmiatie :-)

Programátor v kostole: "V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
„Nech je zvelebené meno Pánovo odteraz až naveky (Ž 113:2)

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - OZNAMY (19.7. 2020)

 

Liturgický kalendár

Streda 22.7.

Sv. Márie Magdalény

sviatok

Štvrtok 23.7.

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

sviatok
Piatok 24.7.

Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza

ľub.spomienka
Sobota 25.7.

Sv. Jakuba, apoštola

sviatok

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili svojimi silami, obetavosťou i šikovnosťou o celý priebeh farského tábora. Nech Pán odmení svojim požehnaním všetkých animátorov, p. Novosadovú - kuchárku a každého dobrodincu i pomocníka, ktorý obetoval svoj čas pre dobro druhých - “maličkých”!

V stredu 22.7. opäť pozývame malých florbalistov (horná hranica 12 rokov) do farskej telocvične od 18.00 - 19.00.

V piatok 24.7. pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu o 17.30, po ktorej bude stretko v skupinkách. Po sv. omši pozývame ostatných na adoráciu, ktorú spoločne obetujeme za birmovancov. Prosíme Vás, aby ste nechali voľné prvá dva sektory lavíc pre animátorov s birmovancami.

V sobotu 25. júla 2020 sme pozvaní na ďakovnú púť do Rajeckej Lesnej pri príležitosti 10. výročia pôsobenia Združenia zázračnej medaily na Slovensku. Doprava na túto akciu nie je organizovaná! Podrobný program nájdete vo výveske.

Srdečne Vás pozývame na sv. omšu do Tuchyne - Chrastie, ktorá sa uskutoční sobotu 25.7. o 18.00 ku Cti sv. Joachima a Anny v prípade pekného počasia.

Administratívne a kancelárske záležitosti si môžete vybavovať na farskom úrade od pondelka do piatku vždy po sv. omši. Ide o krstné listy, licencie k sobášom alebo krstom, nahlasovanie krstov i sobášov. Pohreby a zaopatrovanie - kedykoľvek či už osobne alebo v prípade nedostupnosti cez farské telefónne číslo: 0910 852 311 alebo email: pruske@fara.sk. Prosíme Vás, aby ste si pred výberom krstných rodičov pozreli podmienky, ktoré sú pre túto úlohu stanovené. Nájdete ich na farskej stránke v sekcii: krst. 

Sviatosť manželstva chcú prijať: Roman Budjač z Pruského a Dominika Florišová z Bohuníc. Michal Budoš z Horoviec a Miriam Barčová z Čeľadíc. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. 

V sobotu: 1. augusta 2020 sa vo farnosti Rajecká Lesná uskutoční Fatimská sobota Ilavského dekanátu. Zapísať sa môžete v sakristii farského kostola. Pri návrate sa autobus zastaví v jednotlivých obciach našej farnosti - nemusíte sa obávať o spoje. 

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 7, p. Štefánia Poláčková. Vďaka za ochotu pomôcť.

Poriadok sv. omší

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

 

Pruské

17.30

6.30

6.30

6.30 fr.

17.30

17.45 fr.

7.20

10.15

Dulov

 

 

 

17.30

 

 

8.00

Horovce

 

17.39

 

 

 

 

9.15

Bohunice

 

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

 

 

 

 

 

 

 

Vršatec

 

 

 

 

 

 

 

 

Úmysly sv. omší vo farskom kostole

Pondelok:    Za zdravie a B. pomoc pri operácii pre Ľubomíru

Utorok:         Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Hajduchovú

Streda:         Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Baštincovú

Štvrtok:         + Ferdinand a rodičia

Piatok:         + Štefan, Helena

Sobota:         + Ferdinand

Nedeľa:         7.20 - na úmysel 10.15 - za farnosť