Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na hodine náboženstva sa katechétka pýta žiakov: "Ktorá je prvá sviatosť?" Malá Anička odpovedá, že je to sviatosť manželstva. Katechétka ju opravila, že prvou sviatosťou je krst. Ale Anička sa nedala: "V našej rodine to tak nie je. My sme slušná rodina a vieme, čo sa patrí. Najprv sobáš a až potom krst."
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému...

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

16. cezročná - OZNAMY (22.7. 2018)

Ďakujeme všetkým, ktorí v utorok pomohli pri upratovaní františkánskeho kostola.

V utorok o 9.00 pozývame miništrantov a mládež na farský cyklovýlet. Stretneme sa pri pastoračnom centre. Treba prísť na bicykli a s cyklistickou prilbou. Trasu zvolíme na mieste.

V piatok o 17.30 vás pozývame na celofarskú sv. omšu, a po nej na krátku adoráciu so záverečným požehnaním so Sviatosťou Oltárnou.

V sobotu o 14.00 prijmú sviatosť manželstva Mário Mušuka a Martina Davidová, obaja z Ilavy, o 15.00 Dominik Pecucha z Bohuníc a Jana Pagáčová z Krivoklátu, o 16.00 František Ronec z Dubnice nad Váhom a Viera Mojtová z Pruského. Všetkým párom vyprosujeme na spoločnej ceste životom veľa lásky a Božieho požehnania.

Na budúci víkend sa v Lednických Rovniach uskutoční 9. diecézna púť starých rodičov k sv. Joachimovi a Anne. Pri tejto príležitosti Obecný úrad Lednické Rovne v spolupráci s OZ Veterany.EU, so spoločnosťou Považské dráhy Žilina a neziskovou organizáciou Trenčianska elektrická železnica organizuje jazdu historickým vláčikom, spojenú s možnosťou návštevy historických a kultúrnych pamiatok. Viac o púti a motoráčiku nájdete na plagátoch vo výveske.

 

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

6.3o fr.

17.30

14.00 15.00

16.00 17.45

7.20 10.15 17.45 fr.

Dulov

 

 

 

 

 

 

8.00

Horovce

 

 

 

 

 

 

9.00

Bohunice

 

16.30