Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

14. cezročná - OZNAMY (3. 7. 2016)

Dnes po svätých omšiach je prvonedeľná ofera – zbierka pre potreby našej farnosti. Ďakujeme za vaše milodary.

Počas tohto týždňa sa 70 detí a mladých našej farnosti zúčastní eRko tábora na Homôlke. Prosíme vás o modlitby za túto akciu.

Počas leta budú v pastoračnom centre tábory a eRko kurzy. Budeme vďační, ak nám pomôžete zeleninou, ovocím alebo vajíčkami, ktoré môžete priniesť priamo do pastoračného centra do kuchyne, ktorá je v dolnom podlaží.

Hodová svätá omša bude na budúcu nedeľu v Bohuniciach pri kaplnke o 10.15 hodine. Preto svätá omša, ktorá býva o 10.15 vo farskom kostole v Pruskom, nebude. Svätú omšu bude sláviť Jozef Jáňa. Spovedať budeme v Bohuniciach pri kaplnke v sobotu od 19.00 do 20.00 hodiny.

V utorok 5. júla je sviatok svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sväté omše budú v nedeľných časoch. V tento deň bude o 14.00 hodine svätá omša aj na Ostrej Hore nad Horovcami.

V sobotu 9. júla 2016 vás pozývame na farskú púť do Turzovky. Odchod autobusu bude o 7.00 hodine z Námestia v Pruskom a poplatok je 8 €. Prihláste sa cez internet alebo sms správou na 0905/532597.

Večerná svätá omša v nedeľu bude bývať počas prázdnin u františkánov.

V rámci Roku milosrdenstva bol kňazovi Vladimírovi Šupovi odpustený trest suspenzie. V Pruskom pôsobil v rokoch 1989 až 1994. Vyprosujeme mu veľa zdravia a požehnania.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

7.20, 10.15

17.45 fr.

6.3o

6.3o

frant.

17.30

17.45

7.20, 10.15 - Bohunice

17.45 fr.

Horovce

 

14.00

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

8.00

 

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

10.30

 

 

 

 

10.30

Tuchyňa

 

9.0o

 

 

 

 

9.0o