Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

14. cezročná - OZNAMY (3. 7. 2016)

Dnes po svätých omšiach je prvonedeľná ofera – zbierka pre potreby našej farnosti. Ďakujeme za vaše milodary.

Počas tohto týždňa sa 70 detí a mladých našej farnosti zúčastní eRko tábora na Homôlke. Prosíme vás o modlitby za túto akciu.

Počas leta budú v pastoračnom centre tábory a eRko kurzy. Budeme vďační, ak nám pomôžete zeleninou, ovocím alebo vajíčkami, ktoré môžete priniesť priamo do pastoračného centra do kuchyne, ktorá je v dolnom podlaží.

Hodová svätá omša bude na budúcu nedeľu v Bohuniciach pri kaplnke o 10.15 hodine. Preto svätá omša, ktorá býva o 10.15 vo farskom kostole v Pruskom, nebude. Svätú omšu bude sláviť Jozef Jáňa. Spovedať budeme v Bohuniciach pri kaplnke v sobotu od 19.00 do 20.00 hodiny.

V utorok 5. júla je sviatok svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sväté omše budú v nedeľných časoch. V tento deň bude o 14.00 hodine svätá omša aj na Ostrej Hore nad Horovcami.

V sobotu 9. júla 2016 vás pozývame na farskú púť do Turzovky. Odchod autobusu bude o 7.00 hodine z Námestia v Pruskom a poplatok je 8 €. Prihláste sa cez internet alebo sms správou na 0905/532597.

Večerná svätá omša v nedeľu bude bývať počas prázdnin u františkánov.

V rámci Roku milosrdenstva bol kňazovi Vladimírovi Šupovi odpustený trest suspenzie. V Pruskom pôsobil v rokoch 1989 až 1994. Vyprosujeme mu veľa zdravia a požehnania.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

7.20, 10.15

17.45 fr.

6.3o

6.3o

frant.

17.30

17.45

7.20, 10.15 - Bohunice

17.45 fr.

Horovce

 

14.00

 

 

 

 

9.0o

Dulov

 

8.00

 

 

 

 

8.00

Mikušovce

 

10.30

 

 

 

 

10.30

Tuchyňa

 

9.0o

 

 

 

 

9.0o