Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

13. cezročná - OZNAMY (28. 6. 2015)

Zajtra (v pondelok) je cirkevne prikázaný sviatok svätého Petra a Pavla. V Pruskom bude svätá omša ráno o 6.30 (františkánsky kostol) a večer o 17.30. V Tuchyni o 16.30, v Horovciach o 17.30, v Dulove o 18.30, v Mikušovciach o 18.30.

Na budúcu nedeľu bude po svätých omšiach prvonedeľná ofera – zbierka pre potreby našej farnosti.

V nedeľu 5. júla je sviatok svätého Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov.

V tento deň bude o 14.00 hodine svätá omša aj na Ostrej hore nad Horovcami. Hodová svätá omša bude na budúcu nedeľu v Bohuniciach pred kaplnkou o 10.15 hodine. Preto svätá omša, ktorá býva vo farskom kostole o 10.15, nebude. Spovedať budeme v Bohuniciach pri kaplnke v sobotu od 19.00 do 20.00 hodiny.

V utorok je posledný školský deň. Za uplynulý školský rok poďakujeme svätou omšou o 7.15 hodine v Pruskom. Príďte, žiaci, učitelia, rodičia a starí rodičia – budeme ďakovať za silu a múdrosť, ktorú nám dáva Duch Svätý. Ďakujeme učiteľom a katechétom, ktorí počas školského roku viedli deti po vedomostnej a aj duchovnej stránke. Všetkým deťom želáme krásne prázdniny, rodičom a starým rodičom veľa radosti a trpezlivosti s deťmi. :-)

V sobotu 4. júla pozývame na dekanátnú púť do Rajeckej Lesnej. Je to prvá sobota a bude tu slávená fatimská sobota za účasti žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa. Odchod autobusu bude z Námestia v Pruskom o 15.00 hodine.

V sobotu o 15.00 hodine sviatosť manželstva prijmú: Peter Cíbik z Dulova a Jana Harnádková z Pruského. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

Od 1. júla je pán kaplán František Mikuláš určený za kaplána do Konskej a do našej farnosti je ustanovený Pavol Ďurana, doterajší kaplán v Martine. Obom prajeme veľa Božích síl a požehnania. Františkovi ďakujeme za tri roky požehnanej a priateľskej služby v našej farnosti.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom pri príprave farského dňa. Takisto ďakujeme za peknú účasť. Halušky boli pripravené z 25 kilogramov bryndze a 20 litrov smotany :-).

V mesiaci október sa vo farnosti Pruské uskutoční kánonická vizitácia. Kánonická vizitácia obsahuje oboznámenie sa a kontrolu v týchto oblastiach: kňazi, pastoračný život, sviatosti a sväteniny, farská agenda a kancelária, majetkové záležitosti, inventár majetku a účtovníctvo. Dňa 29. októbra 2015 je naplánovaná návšteva žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa.

Pozývame vás k svätej spovedi v prvopiatkovom týždni mesiaca júl pred prázdninami a dovolenkami. Svätú spoveď budeme vysluhovať nasledovne:

Dulov, Tuchyňa: hodinu a pol pred svätou omšou

Vršatec, Krivoklát: pol hodinu pred svätou omšou

Horovce: streda od 16.00 do 17.30

Bohunice: sobotu večer od 19.00 do 20.00

Podvažie: utorok od 18.00, Savčina utorok od 18.30

Mikušovce: štvrtok od 18.30 do 19.30

Pruské: pred svätými omšami a v piatok od 15.30

Žiakov budeme spovedať v utorok pred rannou svätou omšou. V piatok bude celofarská svätá omša a adorácia. Autobus pôjde vo zvyčajnom čase. Počas celého dňa bude vystavená Sviatosť Oltárna.

Chorých a nevládnych budeme spovedať v tomto týždni: v pondelok Bohunice od 8.00, vo štvrtok Pruské od 8.00, Horovce od 8.00, Dulov od 10.00, a v piatok Mikušovce od 8.00 a Tuchyňa od 10.00.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o, fr.

17.30

7.15

6.3o

6.3o fr.

6.30

17.30

15.00

17.45

7.20

17.45 fr.

Horovce

17.30

 

 

 

17.30

 

14.0o

Dulov

18.3o

 

 

17.30

 

 

8.00

Mikušovce

18.3o

 

 

 

18.30

 

10.30

Tuchyňa

16.30

17.3o

 

 

 

 

9.00

Bohunice

 

 

 

 

 

 

10,15

Vršatec

 

 

6.3o

 

 

 

 

krivoklát

 

 

17.30