Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

13. cezročná - OZNAMY (26. 6. 2016)

V stredu je cirkevne prikázaný sviatok – svätého Petra a Pavla. V Pruskom bude svätá omša ráno o 6.30 a večer o 17.30. V tento deň patrónov nášho farského kostola je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V Tuchyni bude svätá omša o 16.30, v Horovciach o 17.30, v Dulove o 18.30, v Mikušovciach o 18.30.

Na budúcu nedeľu bude po svätých omšiach prvonedeľná ofera – zbierka pre potreby našej farnosti. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom pri príprave farského dňa. Takisto ďakujeme za peknú účasť.

Vo štvrtok je posledný školský deň. Za uplynulý školský rok poďakujeme svätou omšou o 7.15 hodine vo farskom kostole. Ďakujeme učiteľom a katechétom, ktorí počas školského roku viedli deti po vedomostnej a aj duchovnej stránke. Všetkým deťom želáme krásne prázdniny, rodičom a starým rodičom veľa radosti a trpezlivosti s deťmi. :-)

V sobotu o 15.00 hodine v kostole v Dulove manželstvo uzatvoria: Branislav Jasenský z Ilavy a Marianna Fusková z Dulova. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

V prvopiatkovom týždni mesiaca júl budeme spovedať:

Dulov, Tuchyňa: hodinu a pol pred svätou omšou

Vršatec, Krivoklát: pol hodinu pred svätou omšou

Horovce: pondelok od 16.00 do 17.30

Bohunice: pondelok od 16.30, o 17.30 bude svätá omša

Podvažie: utorok od 18.00, Savčina utorok od 18.30

Mikušovce: štvrtok od 18.30 do 19.30

Pruské: pred svätými omšami a v piatok od 15.30

Chorých a nevládnych budeme spovedať vo zvyčajných časoch.

Žiakov budeme spovedať v utorok pred rannou svätou omšou alebo kedykoľvek, ako je vyhlásené. Bolo by dobré, aby všetky deti išli na svätú spoveď na začiatku prázdnin. V piatok bude celofarská svätá omša a adorácia. Autobus pôjde vo zvyčajnom čase. Počas celého dňa bude vystavená Sviatosť Oltárna.

Budúcu nedeľu bude svätá omša v Mikušovciach o 10.30 hodine slávená pri kaplnke v obci. Budeme ďakovať za 110 rokov jej existencie a možnosť slávenia svätých omši kým nebol nový kostol.

Od 1. júla je ustanovený pre našu farnosť do diakonskej služby Juraj Hvolka rodák z Kysuckého Nového Mesta. V jeho službe mu vyprosujeme požehnanie a radosti.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o 

17.30

7.15

6.30

17.30

17.45

7.20, 10,15

17.45

Horovce

 

 

17.30

 

17.30

 

9.0o

Dulov

 

 

18.3o

17.30

 

15.00

8.00

Mikušovce

 

 

18.3o

 

18.30

 

10.30

Tuchyňa

 

17.3o

16.30

 

 

 

9.00

Vršatec

6.3o

 

 

 

 

 

 

Krivoklát

17.30