Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Na konci hodiny náboženstva sa katechétka opýta žiakov: "Kto z vás by chcel ísť do neba?" Všetci sa hlásili okrem Móricka. "Čo, ty nechceš?", pýta sa ho katechétka. "Ja by som chcel, ale sľúbil som mame, že po škole pôjdem rovno domov."
„Láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.“ (E. Fromm)

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

13. cezročná - OZNAMY (1.7.2018)

Budúcu nedeľu bude po svätých omšiach mesačná ofera pre potreby farnosti. Za vaše milodary srdečne ďakujeme.

Hodová svätá omša bude na budúcu nedeľu v Bohuniciach pri kaplnke o 10.15 hodine. Preto svätá omša, ktorá býva o 10.15 vo farskom kostole v Pruskom, nebude. Spovedať budeme v Bohuniciach pri kaplnke v sobotu od 19.00 do 20.00 hodiny. Srdečne vás všetkých pozývame.

Vo štvrtok 5. júla je sviatok svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Sväté omše budú v nedeľných časoch.

V sobotu o 15.00 hodine sviatosť manželstva príjmu Tomáš Monček a Nina Janíková. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

Nedeľná večerná svätá omša bude bývať počas prázdnin v kostole františkánov.

Pozývame vás na svätú spoveď v nasledujúcom týždni:

Dulov: hodinu a pol pred svätou omšou (stredu 17.30 svätá omša)

Horovce: hodinu a pol pred svätou omšou (utorok 17.30 svätá omša)

Vršatec: (streda 6.30 sv. omša), pol hodinu pred svätou omšou

Krivoklát: (pondelok 17.30 sv. omša), pol hodinu pred svätou omšou

Bohunice: pondelok od 16.30, (17.30 – svätá omša)

Podvažie: utorok od 18.00, Savčina: utorok od 18.30

Pruské: pred svätými omšami a v piatok od 15.30

Sviatosť Oltárna bude na prvý piatok vystavená celý deň a po večernej svätej omši bude adorácia.

Chorých a nevládnych budeme spovedať v tomto týždni: v pondelok Bohunice, v stredu Horovce, Dulov a Pruské.

5. júla o 16.00 hodine bude sláviť svätú omšu na hore BUTKOV Elias Vella. Autobus pôjde o 14.15 z Námestia v Pruskom.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

6.3o

6.3o

6.3o

7.20, 10.15

17.45 fr.

6.3o

17.30

15.00

17.45

7.20,

17.45 fr.

Horovce

 

17.3o

 

9.0o

 

 

9.0o

Dulov

 

 

17.3o

8.00

 

 

8.00

Vršatec

 

 

6.3o

 

 

 

 

Krivoklát

17.3o

 

 

 

 

 

 

Bohunice

17.3o

 

 

 

 

 

10.15