Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Programátor sa v kostole modlí:
"V mene Otca i Syna i Ducha svätého. Enter."
Najskôr sa postavíme na nohy, keď si kľakneme na kolená…

Nedeľné sväté omše

Pruské 07:20 hod.,
10:15 hod.
Dulov 08:00 hod.
Horovce 09:15 hod.

1. veľkonočná nedeľa - oznamy (5. 4. 2015)

Všetkým vám želáme radostné prežitie veľkonočných sviatkov, aby vzkriesený Ježiš naplnil vaše srdcia pokojom, dobrotivosťou a láskou k Bohu a k ľuďom. Požehnané veľkonočné sviatky vám prajú vaši duchovní otcovia.

Dnes po svätých omšiach je veľkonočná ofera. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

Budúca nedeľa je 2. veľkonočná – Nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15.00 hodine bude vo všetkých kostoloch našej farnosti ruženec k Božiemu milosrdenstvu. 9. mája ideme z našej farnosti na púť Rádia LUMEN do Krakova, prihláste sa u pána Rudolfa Šeda z Tuchyne. Bližšie info nájdete na internete. Na leto plánujeme farskú púť na toto krásne pútnické miesto.

Zajtra bude Veľkonočný pondelok, sv. omše budú tak ako v nedeľu okrem večernej, ktorá nebude. Po celý týždeň prebieha veľkonočná oktáva, radosť a oslava zmŕtvychvstalého Krista. Modlime sa namiesto Anjel Pána Raduj sa, nebies Kráľovná.

Po spovedi chodievajme na sv. prijímanie aj dlhší čas, počas celých sviatkov aj po sviatkoch. Prípadné všedné hriechy nám Pán Boh odpúšťa aj samotnou úprimnou ľútosťou.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým za pomoc v kostole v týchto dňoch – za ozdobenie kostola a Božieho hrobu, za čistenie a upratovanie, za spev a liturgiu.

V sobotu o 16.00 hodine sviatosť manželstva prijmú: Ladislav Behanec z Púchova a Júlia Zemanovičová z Hornej Súče. O 15.00 hodine v Tuchyni Miroslav Hamšík z Púchova a Katarína Karasová z Tuchyne. Mladomanželom vyprosujeme veľa lásky a Božieho požehnania.

Budúcu nedeľu pokračujeme v stretnutiach birmovancov podľa rozpisu.

V stredu je detská svätá omša a v piatok celofarská svätá omša s adoráciou. Autobus pôjde vo zvyčajných časoch.

Prosíme snúbencov, ktorí nemajú zapísané zápisnice, aby došli v tomto týždni v utorok o 19.00 na faru v Pruskom, aby sme si dohodli aj ďalšie podrobnosti ohľadom prípravy na sviatosť manželstva.

V tomto týždni začíname s prácami na kostole v Horovciach (sanácia, odvlhčenie a úprava okolia) a tiež na úprave priestoru pre rodiny s malými deťmi v Pruskom, kde budú vybudované aj toalety a podlahové vykurovanie v prístavbe kostola.

 

Po

Ut

St

Št

Pi

So

Ne

Pruské

7.20 10.15

6.3o

17.3o

6.3o

17.3o

16.00

17.45

7.20, 10.15

17.45

Horovce

9.0o

6.3o

 

 

 

 

9.0o

Dulov

8.00

 

6.30

 

 

 

8.00

Mikušovce

10.30

 

 

17.3o

 

 

10.30

Tuchyňa

9.0o

 

 

 

6.3o

15.00

9.0o