Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Manžel príde večer z práce a privedie so sebou dobrého kamaráta. Kým ten čaká v izbe, manželka v kuchyni zúri: „Nemám hotové vlasy ani mejkap, v dome neporiadok, riady neumyté, od rána som v pyžame, nemôžem sa teraz babrať s večerou! Prečo si ho sem doviedol?“ Muž odpovedá: „Lebo uvažuje o tom, že sa ožení.“
Všetkým farníkom vyprosujeme požehnaný Advent!

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Upratovacie skupiny - Pruské

 

Upratovacie skupiny - FARSKÝ KOSTOL PRUSKÉ

1.

Oľga Trenčanová

2.

Mária Mojtová (Pruské)

3.

Beata Gregušková

4.

Viera Hlaváčová

5.

Emília Machalová

6.

Daniela Krivoklátska

7.

Štefánia Poláčková

8.

Helena Pecuchová

9.

Zuzana Gužíková

10.

Alena Mönnichová

11.

Katarína Šponiarová

12.

Ľudmila Mončeková

13.

Mária Mojtová (Bohunice)

14.

mládež (Julka Zlatošová)

 

Kto by sa chcel pridať do niektorej skupiny, nech osloví jednotlivú vedúcu alebo ak vás je viac, môžete si vytvoriť svoju skupinu.

 

Dobrotivý Boh nech odmení Vašu službu pre Boží chrám.

 

Upratovať môžete v piatok večer alebo v sobotu doobeda.

 

Kľúče od kostola si vypýtajte na fare alebo u Maji Poliakovej.

 

Čo upratovať?

  1. Povysávať presbytérium, koberce v kostole, v sakristii, pri bočných oltároch, v kaplnke.

  2. Umyť chórus, schody v obidvoch chodbách na chórus.

  3. Umyť lavice v kostole, podlahu v laviciach a kľakátka, tiež lavice v kaplnke, poutierať prach na laviciach

  4. Umyť podlahu v celom kostole, tiež vstup – hlavný vchod a vstup bočný vchod. Umyť aj presbytérium, okolo oltára, sakristiu, komoru a umyvárku.

  5. V sakristii poutierať prach na nábytku, prípadne omiesť pavučiny.

  6. Vyniesť odpadkový kôš v sakristii, vyniesť ostatné smeti z komory do smetnej nádoby, ktorá je umiestnená pri bočnom vchode do ohrady kostola pri fare.

  7. Utrieť prach na ambone, na obetnom stole, na hlavnom oltári.

  8. Vyprášiť rohože vo vstupoch do kostola.

  9. Poliať kvety.

  10. V jarnom, letnom a jesennom období pozametať pred hlavným vchodom a hlavnou bránou, v zime odhrnúť sneh pri hlavných bránach.