Biblická vízia farnosti

"S radosťou pôjdeme do domu Pánovho." (Ž 122)
"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním." (Mt 2,28)
"Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo." (Mt 19,14)
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,12)

Na zasmiatie :-)

Miništrant príde do kostola a hovorí farárovi:
- Pán farár, včera som našiel hodinky.
- Dúfam, že si si ich nenechal.
- Nie, už som ich predal.
"Rob všetko naplno a s láskou." Matka Tereza

Nedeľné sväté omše

Pruské 7.20, 10.15, 17.45
Dulov 8.00
Horovce 9.15

Rozpis upratovania farského kostola február 2017 – august 2017

 

1.

Oľga Trenčanová

 

2.

Mária Mojtová (Pruské)

 

3.

Beata Gregušková

 

4.

Viera Hlaváčová

 

5.

Emília Machalová

 

6.

Daniela Krivoklátska

 

7.

Štefánia Poláčková (č.d. 344)

03.02.18

8.

Helena Pecuchová

10.02.18

9.

Zuzana Gužíková

17.02.18

10.

Alena Mönnichová

24.02.18

11.

Katarína Šponiarová

03.03.18

12.

Ľudmila Mončeková

10.03.18

13.

Mária Šedová

17.03.18

14.

Mária Mojtová (Bohunice)

24.03.18

15.

mládež (Julka Zlatošová)

31.03.18

1.

Oľga Trenčanová

07.04.18

2.

Mária Mojtová (Pruské)

14.04.18

3.

Beata Gregušková

21.04.18

4.

Viera Hlaváčová

28.04.18

5.

Emília Machalová

05.05.18

6.

Daniela Krivoklátska

12.05.18

7.

Štefánia Poláčková (č.d. 344)

19.05.18

8.

Helena Pecuchová

26.05.18

9.

Zuzana Gužíková

02.06.18

10.

Alena Mönnichová

09.06.18

11.

Katarína Šponiarová

16.06.18

12.

Ľudmila Mončeková

23.06.18

13.

Mária Šedová

30.06.18

14.

Mária Mojtová (Bohunice)

07.02.18

15.

mládež (Julka Zlatošová)


 

Srdečne Pán Boh zaplať za vašu službu vo farnosti.

Upratovať môžete v piatok večer alebo sobotu dopoludnia.

Kľúče na fare alebo u Maji Poliakovej.

Čo upratovať?

  1. Povysávať presbytérium, koberce v kostole, v sakristii, pri bočných oltároch, v kaplnke.

  2. Umyť chórus, schody v obidvoch chodbách na chórus.

  3. Umyť lavice v kostole, podlahu v laviciach a kľakátka, tiež lavice v kaplnke, poutierať prach na laviciach

  4. Umyť podlahu v celom kostole, tiež vstup – hlavný vchod a vstup bočný vchod. Umyť aj presbytérium, okolo oltára, sakristiu, komoru a umyvárku.

  5. V sakristii poutierať prach na nábytku, prípadne omiesť pavučiny.

  6. Vyniesť odpadkový kôš v sakristii, vyniesť ostatné smeti z komory do smetnej nádoby, ktorá je umiestnená pri bočnom vchode do ohrady kostola pri fare.

  7. Utrieť prach na ambone, na obetnom stole, na hlavnom oltári.

  8. Vyprášiť rohože vo vstupoch do kostola.

  9. Poliať kvety.

  10. V jarnom, letnom a jesennom období pozametať pred hlavným vchodom a hlavnou bránou, v zime odhrnúť sneh pri hlavných bránach.